Israel avverget at Syria fikk atomvåpen.

Fra Miff.no/
16. januar 2014.

Det skriver USAs tidligere forsvarsminister Robert Gates, når han i sine memoarer forteller om hvordan israelsk etterretning avdekket et atomvåpenanlegg i Syria i 2007.

I boken beskriver Gates hvordan Israel gjennom et bombeangrep fra luften sørget for å hindre at anlegget ble ferdig utviklet – mens amerikanerne nølte.

Bekrefter atomvåpenanlegg
Robert Gates var forsvarsminister i USA fra 2006 til 2011, først under president George W. Bush og deretter under Obama. Tirsdag kom hans memoarer ut i bokform, med tittelen Duty: Memoirs of a Secretary at War.

En av historiene han skriver om i detalj, er hva som skjedde da Israels luftstyrker gjennomførte en bombeaksjon i Syria 6. september 2007. Operasjonen hadde navnet Operasjon Frukthage.

Gates bekrefter informasjon som først ble rapportert allerede en uke etter angrepet, og som Det internasjonale atomenergibyrået IAEA i 2011 erklærte for ”sannsynlig”, men som Syria fortsatt benekter: At det var en atomreaktor beregnet for produksjon av masseødeleggelsesvåpen som var målet for aksjonen, og at denne ble ødelagt i angrepet.

Den daværende forsvarsministeren forteller at det var israelsk etterretning som avslørte det syrisk atomvåpenanlegget, og at han opplevde dette som et nederlag for den amerikanske etterretningstjenesten.

Times of Israel gjenforteller historien fra boken.

Israel gjorde avsløringen
Gates avslører at amerikanerne allerede to år tidligere hadde oppdaget stedet der atomreaktoren var under bygging. Men de kom ikke lenger i å avdekke syrernes hensikt med byggeprosjektet – ikke før Israel la frem bildebevis fra innsiden av reaktoren overfor amerikanske myndigheter våren 2007. Dette fikk de amerikanske analytikerne til å konkludere med at det syriske anlegget var av samme slag som en atomreaktor i Nord-Korea, og at den ville komme til å kunne produsere plutonium for atomvåpen om den ble ferdig bygget.

”Man antar at det å avdekke en stor atomreaktor under bygging på et sted som Syria er den slags etterretning som USA er uovertrufne på. Men da israelerne informerte oss om stedet, hadde prosessen med å bygge reaktoren allerede nådd et avansert nivå,” skriver Gates, som kaller det ”et betydelig nederlag” at det ikke var amerikanerne som var først ute med å innse realitetene om dette anlegget.

Antyder parallell til Iran
Han forteller at daværende statsminister i Israel, Ehud Olmert, gikk langt i å legge press på amerikanerne om å gjennomføre et væpnet angrep på Syria for å stoppe den alvorlige trusselen. Han forteller også om de ulike avveiningene og vurderingene som ble gjort i Bush-administrasjonen, slik han husker behandlingen av saken. Selv argumenterte han internt for at USA ikke burde gi etter for det han opplevde som utilbørlig press fra Israel.

I juli 2007 skal president Bush ha anmodet Olmert om å la amerikanerne ta hånd om saken, men Olmert skal ha svart at Israel så på et Syria i besittelse av atomvåpen som en eksistensiell trussel de ikke kunne stole på at man kunne løse ved diplomati.

Gates antyder en parallell mellom denne situasjonen og forhandlingene som nå pågår med Iran, og poengterer at USAs daværende president i sin kommunikasjon med Israel ”lot være å gi dem rødt lys, og ga dem på den måten grønt lys”, skriver Times of Israel.