Egypten forbyder Hamas og dets aktiviteter.

Fra Ordetogisrael.dk/
9. marts 2014.

En Egyptisk domstol har i den forgangne uge nedlagt forbud mod alle Hamas’ aktiviteter i Egypten.

Forbuddet skal ses i lyset af, at Hamas er en Palæstinensisk aflægger af det Egyptiske Muslimske Broderskab. I december 2013 forbød myndighederne i Egypten Broderskabet og erklærede, at det er en terrororganisation. På den baggrund er det logisk, at også Hamas bliver forbudt.

Siden militærkuppet mod Præsident Mursi fra Det Muslimske Broderskab i juli 2013 har den nye regering sammen med hæren ført en omfattende kampagne mod Hamas. Mange smuglertunneller mellem Sinaj og Gaza er blevet lukket, og Egypten gør nu en stor indsats for at få kontrol med grænsen. Det skader Hamas, der blandt andet har haft store indtægter fra smuglertunnellerne.

Hamas reagerede med vrede på det Egyptiske forbud og sagde, at det tjener Israels interesser.

I Israel er der selvfølgelig stor tilfredshed med Egyptens kamp mod Hamas. Den Egyptiske indsats svækker Hamas både politisk og økonomisk.

Bagsiden er, at striden mellem Egypten og Hamas ser ud til at forværre den i forvejen dårlige sikkerhedssituation i Sinaj.