Salomos Høisangs profetiske budskap.

Fra Facebook.
11. april 2014.
Sidste afsnit i en serie.

Det går ikke an og avslutte disse vers, som jeg har sagt noe om, uten å peke på at denne bok, slik som så mange andre profetskrifter, taler til oss om Israels historie.

Salomo beskriver her Israelsfolket som den unge jomfru, som Herren har tatt til ekte. Da beskriver Herren henne slik: "Som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinner." Høysangen 2 vers 2.  Og bruden gir svarer : "Hans venstre hånd er under mitt hode og hans høyre hånd favner meg." Slik som en mor holder sitt barn inntil seg når hun gir det av sin kjærlighet slik holder Herren sin unge brud inntil sitt hjerte. Høysangen 2 vers 6.

Men dette forhold i mellom brud og brudgom varte ikke lenge. Snart står brudgommen utenfor brudens hjertedør og kaller på henne. Og han sier : "Stå opp min kjæreste, du min fagre kom ut. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly! La meg få se se din skikkelse, la meg få din røst. For din røst er blid og din skikkelse er fager."

Dette Herren her sier til henne, forteller at hun ikke lenger var for hans åsyn. Dette er jo det samme som skjedde, da Adam og Eva falt i synd. De skjulte seg for Herren.

Esekiel taler om dette i kp 16. Her ser vi, hvordan Herren prøver å vekke til live det intime og gode forhold de hadde sammen, den gang hun var en ung jomfru. Men hun ville ikke la seg vekke. Hun vendte seg vekk og gikk etter sine egne elskere. Hun drev hor med alle, som kom i hennes vei.

Hvordan startet det.? Jo ved de små rever 2 vers 15. De var jo så små og uskyldige de "små revene" de kunne jo ikke gjøre mye ugang? Men hva kan vel ikke de synder, som i våre øyne er små og uskyldige, gjøre skade i mellom meg og min brudgom, dersom jeg kjæler for dem ? Slik også med Israels synder.

Derfor måtte Herren forlate henne for en stund. Og da står bruden tilbake og klager. Jeg lette etter han, men jeg fant han ikke. Hvorfor ikke? Nei fordi hun stolte på sin utvelgelse og sin skjønnhet.

Herren sier til henne gjennom sin profet Esekiel: "Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet. For den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som jeg har kledd deg i sier Herren Herren. Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt store navn." Esekiel 16 v 15-16.

Den vandring, som Bruden da foretar seg i kp 3 vers 1-4, er å likne med Israels vandring gjennom alle de århundrer, hun går og leter etter sin brudgom. Men en dag skal hun finne Han igjen !!!

Salomo ser henne, der hun kommer ut fra sin lange ørkenvandring (kanskje etter at hun er blitt angrepet av alle nasjoner på slutten av trengselstiden etter at Antikrist er beseiret.)

Og han skriver: "Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede." Høysangen 8 vers 5. Ja hvem andre er vel ikke det, en den rest av Israel, som er blitt igjen etter Antikrist sitt forsøk på å ta livet av henne? Joh Åp 12 vers 6.

Nå er tiden inne til at Herren skal finne sin ungdoms hustru igjen. Nå er hun ydmyget og trenger Hans hjelp. Da når dette skjer skal de: "se opp til Han og deres åsyn skal aldri rødme av skam." Da har hun funnet sin brudgom igjen. Da skal de aldri mer skilles i fra hverandre.