Hva er det Hamas vil?

Fra Miff.no/
2. august 2012.

Hamas charter
Ingen trenger å være i tvil om, hva som er målet til Hamas. Allerede i forordet til det politiske grunnlagsdokumentet fra 18. august 1988 blir det slått fast: “Israel vil reise seg og stå oppreist, inntil Islam utsletter landet, slik dets forløpere har blitt utslettet.”

Historieprofessor Hans Fredrik Dahl, tidligere blant annet kulturredaktør i Dagbladet, sier, Hamas er en bevegelse, som er ”klassisk Antisemittisk, Jødefiendtlig, etter en oppskrift vi kjenner fra mellomkrigstiden i Norge og Europa”.

Spørsmålet i den pågående konflikten mellom Israel og Hamas er derfor: Vil du ta side med en Naziinspirert organisasjon, eller med en stat, som forsvarer etterkommerne av de heldige Jødene, som overlevde Holocaust, og Jødene fra Arabiske land, som ble jaget ut av sine hjemland på 1950- og 1960-tallet av Arabiske nasjonalister og Islamister?

Vil du gjøre som Stavanger bispedømme, og støtte de voldelige Islamistene i sin krig mot Jødenes stat, eller vil du støtte Israel?
---------------------------------------------------------------------------
Læs Hamascharteret : http://www.miff.no/tema/dokumenter/hamascharter.htm