Israel har begynt å rydde vekk 15.000 miner i Jordanelven.

Fra Ordetogisrael.no/
26. september 2014.

Etter mange tiår med et omfattende minefelt har områder i den sørlige del av Jordanelven vært stengt for allmennheten.

Nå er Israelske myndigheter godt igang med et omfattende program for å rydde elven for disse minene, slik at Kristne turister og Israelere kan komme dit for å rekreere.

Samtidig har Israels turistmyndighet et ønske om å rydde hele området samt rense vannet i elven ved å slippe ut vann fra Gennesaretsjøen.

Ved å pumpe ut vann fra Gennesaretssjøen vil elven bli renere med jevn flyt, slik at fisk og dyr kan trives i elven og i området på begge sider av elven.

"Totalt finnes det over 15.000 antitankminer i området. De fleste av dem ble begravd i bakken av Jordanerne og Syrerne. Kartene er utdatert, og det er vanskelig å finne den nøyaktige plasseringen av minene, idet regnvær og jordskred i regionen gjør arbeidet vanskelig. Men vi har likevel som mål snarest mulig å gjøre Jordanelven tilgjengelig og trygg for allmenheten,» forklarer Operasjonsdirektør Inbal Avraham.

Israels offentlige tjenestemenn håper også at tilgjengeligheten til elveområdet også vil føre Israel og Jordan nærmere hverandre og oppmuntre til samarbeid i fremtiden for å øke turismen i området. På denne måten kan man få renovert det gamle dåpsstedet, hvor døperen Johannes etter tradisjonen døpte Jesus.