Det handler ikke om Ukraina, målet er Europa.

Fra Document.no/
17. november 2014.
Av Hans Rustad.

Yale-professor Timothy Snyder sier, Europeerne litt brennkvikt må forstå, at krigen i Ukraina ikke handler om Ukraina. Den handler om Europa. Destabilisering av Europa er Putins mål, sier Snyder.

EU må velge verdier fremfor penger, hvis det skal vinne over Putin, sier Snyder i et intervju med den Litauiske avisen Delfi.

Putin forsøker å splitte og herske på mange fronter. Når Norge gir lisenser til en av oligarkene hans i Nordsjøen, lar man Putin få en fot innenfor. Når Ungarn nekter å være med å reroute gass til Ukraina skjer det samme. Ungarn har en større ideologisk mottakelighet for Putin enn Norge, men hvis man undervurderer den maktpolitiske faktor, blir man lurt.

Det har vært lite om Putins ambisjoner og tenkning i Norske medier. Heller en slags beklagelse over, at samarbeidet har stanset opp. Man håper, det kan tas opp igjen.

Men Snyder forteller noe annet. Han sier, Putins mål er å knuse den internasjonale lov og orden. Han gir inntrykk av, at det kun er USA, som profiterer på den og har gått sammen med Kina.

Det er et farlig spill, for Kina har mer å tjene på et slikt sammenbrudd enn Russland. Den Russiske eliten frykter en allianse med Kina.

Venstresiden har i årtier hevdet, at Verdensordenen er bestemt av USA, og at de profiterer på den. Dermed plasserer de seg på samme side som Putin.

Propaganda
Snyder sier, Putins propaganda er effektiv så lenge, mottakeren ikke har forstått, at den er uten hemninger og ikke føler sannheten som noen forpliktelse. Russerne forstår oss mye bedre, enn vi forstår dem. De spiller på det liberale samfunns skyldfølelse. Hvis noe går galt, er det “vår skyld”, sier Snyder. Og det har fungert inntil nå.

Men etter Krim og MH17 dalte Putins stjerne. De fleste har fått øynene opp for hans hensynsløshet, men kvier seg fortsatt for å ta konsekvensen av den.

“Geopolitikk” har en dårlig klang på Norsk. Det betyr maktspill. Makt har i det hele tatt blitt noe suspekt. Dermed er man, ironisk nok, lett offer for de, som virkelig driver maktspill.