Er Gudsfrykten blitt borte fra forsamlingene og erstattet av et likegyldighetens Evangelium?

Fra Sokelys.com/
19. december 2014.

David Wilkerson, Paul Washer, Carter Conlon, Zac Poonen, Leonard Ravenhill og en rekke andre forkynnere har hatt et klart og tydelig budskap om Gudsfrykt og Guds hellighet. Slike røster, som våger å forkynne et budskap, som ikke er sukkersøtt, er sjelden kost i vår tid, hvor skarene samles om forkynnere, som enten aksepterer synd, eller som tilbyr billig trosforkynnelse med løfter om velstand, helse og jordisk lykke.

Lytt til advarslene fra de tjenere, Herren reiste opp i forrige århundre for å vekke og advare…Men vil vi lytte?