"Dyret i Åpenbaringen" av Thoralf Gilbrant - video.