“New Age bevegelsens planer og skjulte farer”

Fra Sokelys.com/
30. maj 2015.

New Age bevegelsen er et tema, som har blitt berørt av en rekke Kristne forfattere og personligheter både på 1980- og 1990-tallet. Både teologer, Apologeter og eksperter på Ny-religiøsitet har omtalt og advart mot New Age bevegelsen farer.

I 1983 utkom Constance Cumbey’s klassiker “Regnbuens skjulte farer”, og i 1982 skrev Johanna Michaelsen boken “Det okkultes magiske skjønnhet”. Kjell Sjøberg fulgte opp med boken “Advarsel: Sammensvergelse pågår”, og Warren B. Smith skrev boken “A “Wonderful” Deception: The Further New Age”. I tillegg skrev Texe Marrs boken “New Age-bevegelsens hemmeligheter”, som en av våre faste lesere, Borgvald Birkeland, i denne artikkelen gir oss en gjennomgang av.

New Age arbeider for en Verdensplan, som omfatter: En Verdensorganisasjon, en Verdensøkonomi, en Verdensreligion. New Age har Planen, som de kaller det, ferdig, Noen av deres planer for å overta Verdensherredømme kan inndeles i flere punkter, som er hentet fra boken: "New Age bevegelsens hemmeligheter" av Texe Marrs.                    

Punkt 1. Planens viktigste mål er å opprette og innføre en Verdensomspennende ny politisk og sosial ordning, og med religionen New Age.

Punkt 2. Den Verdensomspennende New Age-religion skal vekke til live den mystiske avgudsreligionen, som fantes i Babylon.

 Punkt 3. Planen skal fullbyrdes, når deres “Messias” Lord Maitreja (Antikrist) kommer og overtar nummeret 666 og gir seg til kjenne for å styre det nye Verdenssystemet. Tallet 666 er et av deres kjennemerker, som i Endetiden vil komme inn i et økonomisk system.

Punkt 4. Åndelige veiledere kommer til å hjelpe menneskene med å innføre den nye tidsalderen. De skal også rydde veien for Lord Maitreya, den nye freds-aktive ”menneskeguden”, for at han skal bli innsatt som nasjonenes læremester.

Punkt 5. “Verdensfred”, “Kjærlighet,” “Samhold” og “Enhet” skal være hoved-parolene, når Maitreya kommer. Dette er noe, som mange mennesker lengter etter.

Punkt 6. New Age-lære skal undervises og utbres i alle samfunnsområder og i alle land under Maitreyas herredømme. Bevegelsen utgir i dag en mengde bøker og skrifter på Norsk og Engelsk. I Norge selger de bladet Magasinet Visjon og Yoga Magasinet.

Punkt 7. New Age-ledere og tilhengere skal spre frafallstanken om, at Jesus er verken Gud eller Kristus.

Punkt 8. Både Kristendommen og alle andre religioner skal bli en integrert del av New Age-religionen, som alle må respektere.

Punkt 9. Kristne prinsipper må bringes i vanry og forlates, og byggingen av Riket “den Gylne Tidsalder” på jorden settes i gang. Det er større fellestrekk av den ventende «Messias» i New Age-bevegelsen, som er Lord Maitreya, en den ventende herskeren Mahadi, som Muslimene venter på.

Den siste er det skrevet bok om, som er annonsert i de Kristne avisene. New Age er en Ny-Nazistisk og en fascistisk bevegelse. Det kan bli vanskelig for Israel å opprette en pakt med en Muslim på 7 år, som Bibelen viser til.

Vi tror, Israelerne har fått nokk av den Islamske religion og det åket, den har ført med seg. Vi hører stadig om terrorhandlinger og ropet: Død over Jødene! Derfor blir det et spørgsmål: Kan Antikrist fremstår av New Age-bevegelsen? Det mener to Kristne forfattere i USA. Kan de Kristne avsløre New Age-bevegelsen hemmelige planer?

Barn og ungdom vil bli indoktrinert, for New Age-dogmer skal en gang forkynnes i alle skoler og klasserom. Smiger vil bli tatt i bruk for å forsøke å få menneskene til å tro, at hvert menneske er en gud. Vi er alle guder, sier de.

Vitenskapen og New Age-religionen skal bli ett. Kristne, Jøder, Muslimer og andre, som står imot deres planer, kommer til å bli straffet, og Verden vil bli “renset”. Dette er noe av, hva New Age-ledere skriver og forkynner.

Vi legger merke til grupper av New Age-tilhengere ikke bare er imot Kristne og Jøder, men Koranens lære om tilbedelse til deres gud Allah også. New Age-planen har slike enorme konsekvenser for menneskeheten og for Kristenheten, at vi må prøve å få kunnskap om, hva som foregår rett foran øyne våre.

Yoga og Mindfulness med flere meditasjonsøvelser kommer fra Østens religioner og er en grein av New Ages filosofi, som vil gi energi til å leve et mer avslappende sundt og rikere liv, noe også Bibelen kan lærer oss.

Det mest farlige med New Age er de mange Ny-Nazistiske grupper, som øker på ute i Europa, der deres lære er basert på Okkult praksis. Bare i Tyskland er de flere titusener av Fascister. De er motstandere av all Kristen forkynnelse og gudsdyrkelse fra Jøder, Kristne og Muslimer. Disse må renses bort, når deres «Messias», Lord Maitreya (Antikrist), kommer, sier de.

New Age-bevegelsen er ikke organisert. De utgjør en mengde forskjellige grupper. Deres tilhengere har en sterk appell både til religiøse og Okkulte mennesker. Som Kristne er vi nødt til å se disse alvorlige realiteter i øynene: Den Vestlige verden er blitt invadert av Østen. Enhver Kristen må være forberedt på å møte angrepene fra Østens tankeverden gjennom New Age filosofien i tiden, som kommer.

En gruppe innen New Age sier, de kan komme i kontakt med de dødes ånder. David Spangler, en av New Age-lederne, hevder, at han har hatt en samtale flere ganger med deres New Age ”Messias”. I samtaler med Spangler har denne ånden kalt seg selv “John” eller “Grenseløs kjærlighet og sannhet”.

George Christie, en tidligere direktør for Det Internasjonale Senter for Enhetlige Studier, har røpet, at enkelte sider ved deres Plan bør holdes skjult for allmennheten, til deres åndelige leder og fredskjemper står fram, som er Lord Maitreya.

Millioner av mennesker innen New Age-bevegelsen venter på Maitreya og er villig til å tjene og underdane seg ham og hans merke 666 for kjøp og salg, som vil forandre Verden, og de venter på sin leder, som Muslimene venter på sin. Maitreja, (New Ages «Messias» skal en dag stå frem for å føre menneskene inn i den «Gylne Tidsalder», og store menneskemasser vil bli lurt.

To Kristne forfattere i USA mener, Antikrist vil oppstå i Europa, og ikke som en Muslimsk diktator fra Midt-Østen.

Kilde. Boken: "Regnbuens skjulte farer, og New Age-bevegelsen Hemmeligheter."
Kommentar: Forteller Bibelen og tiden oss noe om, at Verden vil bli bedratt, og vi går en Okkult tid i møte?

I Bibelen ser vi noe av Djevelens forførelse og listige angrep i Endens tid gjennom Antikrist for å forføre menneskene og de Kristne, som da lever.

Guds Ord sier i Åp. 13:7-10:

Men dere brødre er ikke i mørket, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue”.

Og videre sier Bibelen: “Dere elskede tro ikke enhver ånd! men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter har gått ut i verden”.

 Skrevet av Borgvald Birkeland.