“Gay Pride” kom før Amerikas fall, sier Franklin Graham med tøffe ord.

Fra Sokelys.com/
2. juli 2015.

"Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot." (Ordsp 16:18), og forut for fall opphøyer en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.

Franklin Graham har vært modig og frittalende om Guds dom over Amerika i etterkant av høyesteretts kjennelse om homofile “ekteskap”. Nå siterer han Skriften - omkring en dommer, som tok dissens, i sin siste uttalelse om misbruket av regnbuen: med ordene “Pride (stolthet) går forut for fall".

Høyesterettsdommer Scalia brukte Ordspråket 16:18 i sine vurderinger av rettens skuffende og farlige kjennelse om såkalte likekjønnede ekteskap. Fullt berettiget omtalte han rettens beslutning som en “trussel for det Amerikanske demokratiet” - og dette er så sant så sant, sa Franklin Graham.

Å ignorere Guds autoritet og suverenitet har alltid hatt alvorlige konsekvenser, og vår nasjon komme neppe til å like, hva som ligger i enden av denne regnbuen. Graham har tidligere kommentert faktumet, at den Amerikanske Presidenten lyste opp Det Hvite Hus i regnbuens farger for å feire høyesterettskjennelsen i spørsmålet om homofile ekteskap med disse ordene:

“Dette er opprørende, et virkelig slag i ansiktet på millioner av Amerikanere, som ikke støtter homofile ekteskap, og disses røst blir nå ignorert,” sa han. “Gud er den, som gav oss regnbuen, et symbol som assosierer med Hans dom over Verden. Gud sende en vannflom for å utrydde hele Verden, fordi den han hadde blitt ond og fordervet,” sa Franklin Graham, som en rekke ganger har advart Amerika mot konsekvensene, dette vil kunne få.

Frafallskirkene responderer
En rekke Amerikanske kirkesamfunn har allerede før kjennelsen i høyesterett akseptert og viet såkalte likekjønnede ekteskap. Et av disse, (den liberale) Den Presbyterianske Episcopaliankirken aksepterte allerede i 2010 å velsigne homofile ekteskap, med det resultat, at kirkesamfunnet har tapt både menigheter og medlemmer.

Et annet kirkesamfunn, som etter kjennelsen i høyesterett har bestemt seg for å forkaste Guds Ord og begynne å vie homoseksuelle, er den Amerikansk Episkopal kirke, hvor 155 biskoper var samlet for å stemme over, hvorvidt deres religionssamfunn skulle vie homoseksuelle par. 129 av biskopene stemte for, mens bare 26 stemte for, hva Bibelen lærer. Dermed har dette kirkesamfunnet også trådt inn i rekkene av kirkesamfunn, som har forlatt den Kristne tro, og som nå er en Apostat-kirke på vei ut i mørket. Mange frykte,r at den Norske kirke også ved neste kirkemøtet vil ta samme steg ut i frafallets mørke.

To typer Kristne
I den Kristne verden finnes det to typer Kirker og Kristne. Den ene typen er levende menigheter, som holder Guds Ord høyt, og som modig proklamerer det uten å gå på kompromiss med, hva Ordet sier. Disse kirkene eller forsamlingene er fylt av troende, som har satt Jesus først, og som fyller Guds Tempel med hellig lovsang, og som lever sine liv som hellige Kristne fylt av Den Hellige Ånd og Guds Ord. Modig tør de si i mot de politisk korrekte, og i forhold til spørsmålet om rett og galt er de ikke pragmatiske. Det er Himmel eller Helvete, liv eller død, mørke eller lys.

På den annen side innenfor den Kristne verden finnes Apostat-kirkene. Disse religionssamfunn har vendt Gud ryggen, de neglisjerer Hans Ord og går gjerne på kompromiss for å tekkes Verden og samtiden. Medlemmene i disse frafallssamfunn er som døde ben, kalkede graver uten spor av liv og ånd.

Åndens gaver er byttet ut med tomme riter og ritualer, og deres bekjennelse er ord, lest fra et bekjennelsesskrift, de ikke lenger tror på, og som ble skrevet for 1500-1600 år siden. Dem, som skrev ordene, trodde på dem, og levde i dem - og betalte også prisen for ordene, de proklamerte, men Apostat-kirkene leser gjerne de samme ord, synger gjerne de samme hymner, men tror ikke lenger på dem, fordi de har bøyd Sannheten.

 En rekke Kristne aviser har kommentert fredagens kjennelse i USA's høyesterett med ordene -at det er Kristne på begge sider i konflikten. Jeg er dypt uenig, for en sann Kristen, en sann etterfølger av Jesus, en sann hellig vil aldri akseptere eller si ja til noe, Bibelen forteller, at Herren hater. Derfor er det ingen ekte Kristne, som sier ja eller tiljubler samfunnet og frafallskirkenes knefall for Baal, og det Herren selv kaller en vederstyggelighet.