Jonathan Cahn: Ikke overrasket over krisen i Hellas, børsuro i Kina og stansen i handelen på Wall Street.

Fra Sokelys.com/
10. juli 2015.

Etter at USA's høyesterett sa ja til likekjønnede ekteskap. tror mange, at Gud varsler oss gjennom finansiell kaos. New York-børsen gikk i full stans i går, Hellas ser den finansielle krisen bli verre og verre for hver eneste dag, som går, og noen undres på, om Kina står overfor sitt 1929-øyeblikk.

Mot dette bakteppe har “Bank of International Settlements” advart om, at Verden ikke vil være i stand til å kunne kjempe mot det neste Globale økonomiske kollapset, som vil komme, fordi de har svidd av alt det, de har for å takle den forrige finanskrisen i 2008.

 Ingenting av dette kommer som noen overraskelse for profetene, som forstår de siste tider. Jonathan Cahn, forfatter av "The Harbinger" og "The Mystery of the Shemitah" har noen tankevekkende teorier om hendelsene, som utspiller seg for våre øyne.

“Vi nærmer oss nå de siste to måneder av Shemitah,” sier Jonathan Cahn, som lamslo millioner av mennesker over hele Amerika og Verden med et mysterium, som ble avdekket i hans bestselgende bok “The Harbinger".

Nå avdekker og avslører han en ny Verden av forbløffende mysterier om, hva som ligger bak alt fra Verdenskriger, fremveksten og fallet til nasjoner, økonomiske resesjoner og fremtidige finansielle kollaps og vår fremtid. Slik han ser det, er dette den mest avgjørende tiden i den Bibelske kalenderen.

"I september når Shemitah sitt høydepunkt på datoen Elul 29 (som tilsvarer 13. september i vår kalender), som er en dag, da all gjeld og kreditt nulles ut. Markedene har vokst kraftig gjennom flere år, for så å plutselig bli kraftig uroet og destabilisert som en følge av den Globale finansielle uroen i Hellas, Europa og Kina, og vi er på full fart på vei mot Shemitah’ens klimaks, og det er slående,” sier Cahn, som legger til dette:

“Den Greske krisen handler spesifikt om gjeld, finansielle lettelser og sletting av gjeld, som og er det sentrale i Shemitah. Uansett om den Greske krisen finner en løsning eller ikke, så er det et faktum, at destabiliseringen og den finansielle uroen har skjedd samtidig som Shemiah nærmer seg sin konklusjon, og dette må bli oppfattet som det første forvarsel,” sier Cahn til Charisma Magazine.

Gud advarer, før Han dømmer en nasjon
“Jeg tror, at Gud alltid advarer, før Han dømmer, og at advarslene kommer, før Hans dom inntreffer. Vi får tegn, som gjør, at vi kan forberede oss, og for at de, som ikke er Guds folk, kan forstå, at Gud kaller dem tilbake til Ham", sier Jonathan Cahn på Jim Bakker Show.

I følge Cahn kan det bli vekkelse gjennom dom. Amerika er blitt så døve overfor Guds stemme, at Gud må rope og riste Amerikaneren for å forsøke å vekke dem.

Noen ser, andre ikke
En rekke troende, deriblant Jonathan Cahn og Franklin Graham, har tidligere uttalt, at Høyesteretts beslutning omkring homofile ekteskap kan bli “the tipping point”, som kan føre til, at Gud kommer til å dømme Amerika.

Franklin Graham, som er sønn av den legendariske Predikanten Billy Graham, har gjentatte ganger advart Amerika mot å foreta dette steget, og Jonathan Cahn uttalte den 29. april i år, "at dersom USA's høyesterett endte opp med å erstatte Guds bud med lover, som tilsidesetter Guds bud, må ingen være overrasket over, at Gud vil dømme den rettsinstansen og nasjonen,” sa Cahn i sitt advarende budskap.

En av dem, som ikke ser, hva slags konsekvenser, den Amerikanske høyesteretts beslutning om likekjønnede ekteskap vil kunne få for Amerika, og enhver nasjon, som vender Gud ryggen i dyrkelse av Sodomas synder, er den kontroversielle bloggeren Jan Kåre Christensen, som fører sin egen lille krig mot Guds folk.

Selv om likekjønnede ekteskap står i skarp kontrast og opposisjon til Gud, Hans Ord og til selve ekteskapet, er dette et ikke-tema for den omstridte bloggeren, som tilsynelatende kjemper for ekteskapet.

Christensen, som tilsynelatende er opptatt av ekteskapet og gjengifte, har gjennom flere år brukt sin blogg til å sverte forskjellige forkynnere i Norge. Som kjent, bryter Christensen på mange områder med klassisk Kristen teologi, og han opererer dermed i strid med Guds Ord.  Mange har uttrykt undring over, at Christensen, som tilsynelatende sier seg å være opptatt av ekteskapet, faktisk underminerer og kjemper mot de, som kjemper for, at ekteskapet skal være en pakt mellom mann og kvinne.

” Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” (1 Mos 2:24).

Men at dette Herrens Ord nå blir trampet på og skjøvet til side av et samfunn, som hater Gud, ser ikke ut til å affektere Christensen, som nylig omtalte Øyvind Benestad som “sjefshykler”, fordi han kjemper for, at Guds Ord skal seire i den Norske kirke.