Et kall til bønn og faste - videoJan Ernst Gabrielsen:
Jeg har opplevd, at Herren har lagt på mitt hjerte å rope ut til vekkelsesfolket i Norge, at det er tid for bønn og faste for et virkelig sterkt gjennombrudd til innhøstning av mennesker for Guds rike. Det er kommet mange sterke profetiske ord i lengre tid om, at Norge står foran en stor innhøstningstid, og også klare advarsler om alvorlige ting, som ligger foran oss som nasjon, om vi ikke søker tilbake til Gud!