Fjenden rykker ind.

Fra Facebook.
21. juni 2014.
Af Moses Hansen.

I torsdags åbnede den første Stormoské i København. Den er betalt af Qatar, hvor Sharia-loven gælder.

København har lige været skueplads for dæmoniske aktiviteter som “Distortion” og “Copenhell”, som heldigvis kun varede få dage, men som naturligvis har sat sine beskidte, dødelige fingeraftryk på mennesker - måske med evig fortabelse som følge.

Stormoskéen varer ikke kun nogle få dage, men vil være et konstant ynglested for dæmoner, der vil udklække mennesker, der hader Jøder og Kristne - hvilket for nogle kommer til at betyde, at de dræber i Allahs navn - i Syrien, i Irak, i Danmark og andre steder.

Stormoskéen huser også en tv-station, der skal lave tv for terrororganisationen Hamas, som hader Israel, opdrager deres børn til at hade og dræbe Jøder, og som har forvandlet Gaza til et helvede på jord.

Alt sammen sker det i humanismens, religionsfrihedens og tolerancens navn. Flertallet af politikere, biskopper, præster og kloge eksperter har ikke for fem flade ører forståelse for det åndelige indhold af Islam - fordi de ikke har for fem flade ører åbenbaring af Kristus og Hans Rige.

Alle disse eksperter hører hjemme i Romer 1:22, hvor der står: “De hævder at være vise; men de er tåber!”

Vi, der tror på den korsfæstede, opstandne Herre Jesus Kristus, har et ansvar for at bede og advare.