Hvervning via nettet.

Fra Document.no/
26. juni 2014.

ISIS benytter all oppmerksomheten rundt sin militære fremgang til propagandafremstøt. En ny video “Det er ikke noe liv uten Jihad” ble lagt ut torsdag. Der forteller Briter og en Australier om forlokkelsen i å slutte seg til Jihad.

ISIS fremstår i en aura, som skal lokke til seg unge Muslimer fra hele verden, særlig Vesten. Britene har oppjustert antallet allahkrigere i Syria til 500. De unge mennene sitter og forteller, at de snart skal dra til Irak. De drar dit sheik al-Baghdadi sender dem.

– Skjebnen til ummahen sitter i nakken din, sier den ene, tre ganger.

Det er tendens til kult rundt al-Baghdadi.

- Livet hjemme i Storbritannia er meningsløst, sier en annen.

– Kuren for depresjon er Jihad, fortsetter han. Muslimer lever æreløse liv blant kuffar – den vantro. For å gjenvinne æren må man gjøre Jihad.

En av de, som snakker, er Nasser Muthana (20) av Jemenittisk opphav. Foreldrene er bosatt i Cardiff. De fikk sjokk, da de forsto, at begge sønnene var reist til Syria. Den yngste Aseel er bare 17 år. Faren Ahmed sier, han ikke forstår noenting. Begge guttene var i gang med høyere utdannelse og siktet mot karrierer, den ene som lege.

– Noen må ha hjernevasket dem, mener han. Men man må spørre: Foreldrene går kledt som om, de fortsatt bor i Jemen. De sender barna på skoler, men hvilken bagasje har de med seg? Faren forteller, at det siste han så av sønnen Nasser, var da han ga ham 1100 kroner for å dra på et Islamseminar i Shrewsbury.

Har ikke faren fått med seg, at slike seminarer kan være noe annet enn det, de utgir seg for? Har han ikke forstått, at politisk Islam er en faktor, som kan ta fra ham barna? Han skylder på andre. Men burde han ikke fulgt litt bedre med selv?

Radikaliseringen kommer ikke out of the blue. Det ser man av, at det er skolekamerater, som drar sammen. En må anta, at Nasser og Reyaad har utviklet seg parallelt, og at interessen for politisk Islam ikke er helt ny.

Syria og Irak fungerer som magnet på Jihadister fra hele verden, og som et laboratorium. Personer, som allerede har vist voldelige tendenser, får her utfolde seg. Hva vil de gjøre, når de kommer “hjem”?

Det er tydelig, at de unge krigerne føler seg som en stor internasjonal hær, som kjemper for den store saken. Britiske, eller andre lands myndigheter, aner ikke hva de skal gjøre med krigerne. Å overvåke dem er en umulig oppgave, å fengsle dem vil øke antagonismen, de føler mot Storbritannia. Det eneste effektive middelet kan være å frata dem statsborgerskapet og forby dem innreise. Det vil kunne ha en avskrekkende virkning, i det minste på familier og Muslimske miljøer.

Å miste statsborgerskapet vil være et tap, mange ikke vil bære. Hvor er rettferdigheten i dette? ISIS har erklært krig, ikke bare mot Bashar al-Assad. De har erklært Shiaene krig, og i videoen sies det, at de står klare til å dra til Libanon og Jordan for å kjempe, når sheik al-Baghdadi gir ordre om det.

Det er ingen grunn til å tvile på, at dette er alvorlig ment. De, som slutter seg til denne krigen for å destabilisere Midtøsten, har samtidig vervet seg til en sak, som truer også Storbritannia eller Norge for den del.