Katolsk 
offisiell lære.

Fra Dagen.no/
11. marts 2015.
Av Norvald Yri.

Det er mange Karismatiske vekkelser i Katolske kirker i dag. Noen av dem blir ikke anerkjent av Moderkirken. Andre bøyer seg for Romerkirkens offisielle lære og organisasjon.

Dagen forteller, at en Prest, som står nær Paven og Vatikanet, skal tale på Pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. Jeg ønsker å skrive litt om Romerkirkens offisielle lære, som også gjelder i dag.

Romerkirken regner «Kirkens tradisjon» til å være på høgde med Skriftens autoritet (se Vatikankonsilene). Når Paven med sine ledere uttaler seg fra «kateteret», er det autoritative utsagn.

Pavens «ufeilbarhet» er ennå lære. Nådemiddelet Nattverden i Den Katolske kirke er også et ublodig offer av Jesus på vegne av folket, noe Martin Luther kalte den verste blasfemi med den begrunnelse, at Jesu død for oss skjedde bare en gang og kan ikke bli gjentatt ved en «Padre», som er gitt en enestående nådegave.

Læren om rettferdiggjørelsen er ikke alene knyttet til Kristi verk, men gode gjerninger og virkningen av Guds nåde (gratia infusa) i mennesket legges til. Også skjærsilden og bønner kommer inn, slik at en ikke allerede her og nå kan få full visshet om å være rettferdig for Gud.

Jomfru Maria regnes som guddommelig. Hun omtales som syndefri, og at hun ble tatt legemlig opp til himmelen (se sted i Tyrkia). Det avvises, at hun fikk flere barn enn Jesus (sml. NT).

Maria blir tilbedt som helgen, dette sammen med mange gode Katolikker i Kirkehistoriens løp; en «helgenstand», Skriften ikke åpner for. «Helgenstanden» er alle troende, hellige i Kristus.

La meg legge til, at det er mange Karismatiske vekkelser i Katolske kirker i dag. Noen av dem blir ikke anerkjent av Moderkirken. Andre bøyer seg for Romerkirkens offisielle lære og organisasjon.

I boka «Til Jordens Ender» (Genesis) har jeg et langt kapittel om Pinselederes åpenhet mot Kirkenes Verdensråd og Romerkirken. «Åndelige opplevelser» er nøkkelord. Jeg vil tro, store deler av Pinsebevegelsen fremdeles vil være bevisst den Bibelske og Evangeliske lære. Det motsatte vil være dypt tragisk og skape dype splittelser innen Evangeliske Pinsekirker.