Bibelsk Zionisme på ret vej.

Fra Facebook.
22. marts 2014.
Av Leif Wellerop.

I avisen Dagen 21/10 rykker biskop Atle Sommerfeldt ut med artikkelen «Kristensionisme på ville veier». Det er Karmel instituttet som i artikkelen er gjenstand for biskopens strenge pekefinger, og jeg regner med at John Skåland både vil og kan svare for seg. Når det imidlertid er den organisasjonen jeg representerer som bla forkynner en kristen sionisme, eller som vi heller kaller «Bibelsk Sionisme», vil jeg knytte noen bemerkninger til Sommerfeldts artikkel.

Bibelsk Sionisme forholder seg til Guds Ord, som klart sier at Jesus kommer tilbake til Jerusalem og skal opprette sin trone i Sion. Det er ingen tvil om at Jesus kommer tilbake til Oljeberget øst for Jerusalem for å opprette sin trone i Sion (herav begrepet Bibelsk Sionisme).

Som Kristne er vi podet inn på Israels oljetre, og her skal Jødene podes tilbake. Jesus har kun ett folk, en frelst menighet av hedninger og et forløst Jødisk folk. Veien for alle går gjennom korset på Golgata.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem ble opprettet i 1980 for bla å vise det Israelske folk et annet Jesu ansikt enn det historien har vist dem, og som store deler av Kirken også i dag prosjekterer.

Vi er så langt unna Sommerfeldts dispensasjonalisme som det går an å komme. Jeg har en mistanke om at biskopen knytter dem han er uenig med i spørsmålet om Israels rolle i Guds forløsningsplan til denne retningen, for liksom å plassere dem på sidelinjen eller helst utenfor.

Men når Guds Ord klart proklamerer Sion og Jerusalem som Jesu endestasjon når Han kommer tilbake, kan vi med stor frimodighet forholde oss til Bibelens klar ord, og ikke beskjemmes over å bli knyttet til begrepet Bibelsk Sionisme.

Og heldigvis så er det Gud som har kontrollen og regien, ikke en biskop eller en organisasjonsleder. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men med min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud (Sakarias 4:6)».