Guds brud og Jesu brud.

Fra Moriel.dk/
Marts 2014.
Af Ole Michaelsen.

Måske skulle jeg hellere bruge udtrykket ”Faderens brud og Sønnens brud”, for både Faderen og Sønnen er Gud (Yhwh), men jeg tror, at læseren forstår,  hvad jeg mener.

Abraham er stamfar til 2 folk:
1. Jøderne, som han er far til via blodets bånd (de er hans fysiske slægtninge)

2. Den sande Kirke, som består af alle de (kaldet ud af alverdens etniske grupper), der er født af Gud ved tro på den sande Jesus) (det er ikke tilstrækkeligt at være medlem af en af de kirkelige organisationer). Det er alene troen på Bibelens Jesus, som gør et menneske til en del af den sande Kirke.

At Abraham er far til dem, ses blandt andet af Rom. 4,11: Omskærelsen fik han som et tegn og som et segl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem.

Jeg tror, at det er almindelig kendt blandt Bibellæsere, at den sande kirke er Jesu brud. Det er måske knap så kendt, at Jøderne er Guds brud, men det Jødiske folk bliver igen og igen omtalt, som Guds kvinde, som for eksempel her i Jer. 3,6-7: "Herren sagde til mig, dengang Josija var konge: Har du set, hvad Israel gør, den utro kvinde? Hun går op på alle høje bjerge og hen under alle grønne træer, og dér horer hun. Jeg tænkte: Når hun har gjort alt det, vil hun vende tilbage til mig. Men hun vendte ikke tilbage, og det så hendes troløse søster Juda."

Sådan talte Gud om Jøderne, når de begyndte at dyrke andre guder, og Han gav profeten Hoseas besked om at gifte sig med en skøge, for at han skulle få et håndgribeligt indblik i, hvordan det var for Gud at have en utro ægtemage.

Guds formål med sin egen brud (Jøderne) er at bruge hende, til at række frelsen til alle, der vil tage imod den, og Han bruger så sin egen brud til at demonstrere for Jesu brud (kirken), hvordan et ægteskab med Gud udspiller sig (hvis jeg må bruge det sprogbrug).

Den måde Guds egen brud har ageret på, og hvad det har ført til for Kirken, er en lærebog i, hvordan det vil gå i lignende tilfælde i Kirken. Derfor er det lidt af en katastrofe, at de Evangeliske Kirker i vid udstrækning har negligeret Det Gamle Testamente og de rigdomme af undervisning, der er at finde der.

At rette op på dette forhold er et af formålene med nærværende hjemmeside. Det er nemlig min overbevisning, at den grundige indføring i undervisningen, som Det Gamle Testamente giver os, kan oplære mange i at skelne mellem sund og usund åndelig føde (altså hvilken undervisning, man skal lytte til, og hvilken man skal holde sig fra).