«Homo-parade bringer ulykke over Israel»

Fra Israeltoday.no/
10. september 2014.

Gjennom de siste 10 år har det de homofile stolt holdt en årlig parade gjennom gatene i Jerusalem. Noe som har vært til stor ergrelse for de fleste av byens Jødiske, Kristne og Muslimske innbyggere.

Den ble utsatt på grunn av sommerens Gaza-krig, men årets «Pride Parade» skal avholdes neste torsdag. I de senere årene har ramaskriket mot paraden stilnet, fordi de fleste Israelere må fokusere på andre trusler, som Hamas militære opprustning i Gaza.

Men minst én aktivist advarer mot offentlig omfavnelse av homoseksualitet. Denne trusselen er ikke ufarlig og truer rikets sikkerhet. Tidligere ordfører i Jerusalem, Ehud Olmert, startet denne trenden for 11 år siden, og hver gang denne paraden finner sted, rammer katastrofe folket i Israel,» hevdet Ephraim Holtzberg i et intervju med Arutz Sheva radio.

Holtzberg har bidratt til å organisere et stort folkemøte i Jerusalems Shabbat Square i neste uke for å protestere mot paraden. Han bemerker, at «mer enn 90 prosent av innbyggerne er imot denne paraden. Dette er den Hellige By, og denne typen parade har ingen plass her.»

Han insisterte, at opinionen sin aksept av paraden fører til at vi må bøye oss for det homoseksuelle samfunnet og dermed trosser Gud.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.  De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,  og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente." Rom 1:24-27.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------