Rabbiner oppfordrer Kievs Jøder å flykte.

Fra Document.no/
22. februar 2014.

Moshe Reu­ven Azman: - For­lat byen, og om mulig lan­det. “…there are con­stant war­nings con­cer­ning inten­tions to attack Jewish insti­tu­tions” JNS.org
----------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Haster: ”Jøder for Jesus” i Kiev beder om forbøn.
Jewish Agency Pledges Emergency Aid to Jewish Groups in Ukraine
Jewish Residents of Kiev Receive Threats