Nordens Jøder er under angrep.

Fra Dagen.no/
13. marts 2014.

DEBATT: Det er religionsfriheten, som er i fare. Sekulariseringen i samfunnet vårt er i full gang med å undergrave forståelsen for religionsfriheten, skriver Ole Andersen.

Da en 13-årig jente mandag morgen denne uken kom til skolen sin i Stockholm, var det malt hakekors og anti-Jødiske slagord på skolens murer.

«Jødesvin», lød et av slagordene på Vasa Real-skolen. Skolen har en del Jødiske elever.

Den 13-årige jenta og vennene hennes var sjokkert. Det er forferdelig at møte Nazistisk og høyreradikalt hat til Jøder i Norden i 2014! Men det er noe, som i mine øyne er enda mer forferdelig.

Det er disse årenes angrep på Jøders rett til at leve som Jøder i de Nordiske landene. I Danmark er der i øyeblikket særlig to angrep av denne typen.

Den 12. februar forbød den Danske matminister rituell slakting etter Jødiske og Muslimske regler i Danmark. I et intervju til Dansk tv forklarte ministeren, at dyreetikk er viktigere enn hensynet til religionsfrihet.

I de senere år er det i Danmark og mange andre Vestlige land ført en intens kampanje for å få forbudt omskjæring av gutter. Selv om omskjæring av guttebarn er et meget lite inngrep, og millioner av menn verden over er omskåret uten problemer.

Selv om mange leger fastslår, at omskjærelse har positive helsemessige følger, og det i Afrika er gjennomført store kampanjer for omskjærelse, fordi det minker risikoen for aids og kjønnssykdommer. Likevel krever mange et forbud.

Legg merke til argumentene for forbud mod rituell slakting og omskjærelse av gutter! Det er to argumenter, som i hvert fall i Danmark høres ofte, og som mange alminnelige mennesker godtar.

Det ene argumentet henviser til et gammelt ordtak:

«Skik følge eller land fly» (gjengitt på Dansk, red. anm.)

Med andre ord: Hvis Jøder ønsker å leve i Danmark eller Norge, må de innordne seg under Dansk og Norsk tradisjon. De må oppgi sin slaktemetode, og de må la være å omskjære sine barn. Ellers må de finne seg et annet land å bo i!

Det andre argumentet lyder: «Jeg forstår dem ikke!» Gang på gang lyder det nå i mediene: «Jeg forstår ikke, at man kan finne på å skjære i barnet sitt, jeg forstår ikke, at man vil følge en gammel bok, jeg forstår ikke...», og så lyder fortsettelsen: «Derfor mener jeg, at vi må forby det!»

Det er religionsfriheten, som er i fare! Sekulariseringen har blitt så sterk, at mange mennesker vokser opp uten å kjenne et annet menneske, for hvem troen er så sterk, at man ønsker å innrette livet sitt etter den.

Sekulariseringen i samfunnet vårt er i full gang med å undergrave forståelsen for religionsfriheten.

Det er dypt alvorlig – både for Jøder og for troende Kristne!