Den ikke-Israelske Jesus.

Fra Noer.info/1-dk/
13. maj 2015.

 Der herskede et større perspektiv bag udfærdigelsen af Nazi-Nytestamentet i Tyskland i begyndelsen af Anden Verdenskrig end blot dette at strege nogle ord og sætninger ud af Den Hellige Skrift!

Den kendte og agtede Tübinger professor, Gerhard Kittel, så sig selv (og blev anset af andre) som manden, der var i stand til at genskabe det historisk ægte, Jødefrie Ny Testamente, og som kunne levendegøre den ikke-Jødiske Jesus og dermed bringe Kristendommen i overensstemmelse med den tids Tyske identitet.

Det Danske Bibelselskabs teologer har ved begyndelsen af det 21. århundrede taget et yderligere skridt i retning af at ændre Evangeliernes karakter og dermed bring budskabet om den ’ikke-Israelske Jesus’, så at deres ’oversættelse’ af Ny Testamente kan blive antaget af vor tids ungdom og kirkefremmede Danskere.

Om dette handler dagens tre tekster:
1. ’Den sorte Nazi-plov’ (Dagli’t Brev),
2. ’Marias lovsang ændret’ (Kampen for Ordet)
3. ’Absolut utilladeligt’ (Tavlen)

1. DEN SORTE NAZI-PLOV
Det er ikke min opfattelse, at nogen Danske teolog i dag ville have befundet sig blandt den flok af ekstremt radikale, Protestantiske Nazi-teologer, Pastorer og kirkegængere, som den søndag ved middagstid d. 6. maj 1939 samledes i det historiske Wartburger Slot i Tyskland for dér at deltage i indvielses- og åbningsceremonien af det institut, som skulle sørge for, at al Jødisk indflydelse blev udryddet i den Tyske kirke.

Men det er en ubønhørlig kendsgerning, at Danske teologer helt konkret har lagt hånd på den samme Nazi-sorte plov, da de i 2007 gjorde alvor af at udgive et ’Israelfrit’ Ny Testamente med titlen ’Den Nye Aftale’. Disse Danske medarbejdere i Det danske Bibelselskab har med sikkerhed ikke haft de samme gruopvækkende intentioner – men de har ikke desto mindre tilladt sig selv at foretage så ekstreme ændringer i deres såkaldte ’oversættelse’ af Ny Testamente, at de dermed har medvirket til spredningen af den samme onde sæd, der for en lille menneskealder siden udryddede Israels børn i Europa – og som åbenlyst sigtede på at skabe et nyt Bibelsk og Liturgisk materiale, som over for landets befolkning skulle redefinere, hvad Kristendommen betyder, og hvad den Tyske Kristne kirke står for.

Disse Danske teologer og Bibeloversættere ville aldrig – tror jeg – have taget direkte del i den rædselsfulde Genocid, der i seks år som en mare red ind over Europa og andre dele af verden – men de har taget aktivt del i udgivelsen af et værk, der på mange måder ligner ’Hitler-Bibelen’. Det Nye Testamente, som den majdag i 1939 blev annonceret i Wartburg.

2. MARIAS LOVSANG ÆNDRET
Det må formodes at have passet det udvalgte Nazi-teologiske lag omkring ’oversættelses’-instituttets arbejde, at man radikalt ændrede Den Nytestamentlige tekst i Johannes Døbers fars, den Jødiske Tempelpræsts, Zakarias, berømte lovsang, da han om sin nyfødte dreng (Johannes) udbryder: ”Du skal gå foran Herren… og lære Hans folk at kende frelsen!”

Selvom der (set fra et dogmatisk synspunkt) ikke kan herske skyggen af tvivl om, at den Jødiske Præst (med 100 % sikkerhed) mener ’Israels folk’ – så fordrer den radikale agenda for Hitler-teologernes arbejde, at betegnelsen ’Hans Folk’ (altså: ’Guds folk, Israel’) fjernes, og det Ariske udtryk ’das Volk’ (altså det Germanske, Tyske folk) indsættes.

De Danske ’oversættere’, som sammen og (formoder jeg) i enhed har besluttet, at ’det Jødiske element’, der hedder ’Israel’, skal have samme behandling, som det fik i 30’ernes Tyskland, tager (vedr. selvsamme Bibelvers) skridtet fuldt ud! Hvor Jesu mor, Maria (i samme Skriftafsnit) priser Gud, fordi (som hun – grebet af Ånden – synger): ”Han har taget Sig af Sin tjener, Israel” (Luk1:54), der afhugger de Danske Skriftkloge skånselsløst ordet ’Israel’.

De fjerner det Åndsfyldte udråb, Israel, totalt fra Marias bøn. I deres gengivelse synger hun kun: ”Han sørger for sit folk” (v 54). Sådan som de Tyske medarbejdere i ’Entjudaings-instituttet’ i Tyskland gik længere og længere i deres ekstreme forsøg på at skabe et andet og ’bedre’ Ny Testamente, sådan er det også gået i Danmark, da Det danske Bibelinstitut var i gang med at afskrive ordet ’Israels’ indflydelse i de Dansksprogede Evangelier og Apostlenes lære.

Ingen vil i dag være i stand til at forklare, hvorledes dette neo-hedenskab var i stand til at få det over deres samvittighed at gøre et sådant indhug i Marias lovsang, som den står nedfældet i Lukasevangeliet, at de ideologisk søger at fordreje dens dybt inspirerede indhold.

3. ABSOLUT UTILLADELIGT
Vi lærer, at da Maria, Jesu mor, midt under sit svangerskab, besøger sin nære slægtning, Elisabeth, så bliver hun i samme øjeblik, hun træder ind ad døren, overvældet af Guds Ånd. Ordene: ”Han har taget sig af sin tjener, Israel,” er uden tvivl et dybt inspireret, profetisk udsagn, som næppe findes magen i Ny Testamente – og det må betragtes som absolut utilladeligt at ændre så meget som en stavelse deri.

Vi belærer yderligere om, at i samme øjeblik ordet ’Israel’ streges ud af Den Hellige Skrift, så får det indflydelse på den øvrige oversættelse. Den smukke formulering i Marias lovsang: ”Jeg er Herrens ringe tjenerinde” (v. 47), bliver til den depressive udtalelse: ”Jeg er ingenting værd” og en forunderlige forudsigelse ’alle slægter skal prise mig salig’ (v. 48), ændres til det forfladigende: ’alle mennesker vil kalde mig velsignet’.

Det åndelige udsagn om ’dem, der frygter Ham’ (v. 50), bliver proletariseret til ’dem, der respekterer ham’ og Marias advarsel til ’dem, der er hovmodige’ (v. 51), bliver fejlagtigt oversat til: ’dem, der har nok i sig selv’.

Vi konkluderer med at erklære, at den Antisemitiske ånd vil fordreje Guds Ord, hvilket på forskellige områder beviser sig blandt Danske teologer i dag!