Om Antisemitisme i Norge.

Fra Facebook.
15. september 2014.
Av historikeren Roy Vega.
Ved Jarle Mathiassen.

Hanne Nabintu Herland har deltatt i en paneldebatt i regi av "Jerusalem Center for Public Affairs". Hun mener, at Norge er verstingen i Vesten, når det gjelder Anti-semittisme.

Men på diplomatisk hold i Israel hevdes det nå, at andre land faktisk er verre. Det skyldes, at en ny bølge av Anti-semittisme har skyllet inn over sentrale Europa de siste årene, delvis som en følge av store innvandringskvoter fra den Muslimske del av verden.

Like interessant som Herlands utspill er imidlertid det svaret, en Norsk diplomat i Tel Aviv inngir som årsaksforklaringer til anti-Israelske holdninger i Norge: Israels "okkupasjon av Vestbredden" og aksjonen i Libanon i 1978!

Først, det er per definisjon ingen "okkupasjon" av Vestbredden (Judea og Samaria) fra Israels side, ikke i juridisk og ikke i historisk forstand. Med andre ord er dette rent tøv, og det blir ikke mindre tøvete, om det gjentas som en altoverskyggende kime til en konflikt, der den reelle kimen ligger i, at den ene parten sitter på chartre og gjentatte programerklæringer om å eliminere Israel, og så gjør sitt beste for å etterkomme sine intensjoner både i teoretiske og praktiske uttrykk - nå sist gjennom ca. 14.000 raketter fra Gaza inn i Israel, i like mange forsøk på massedrap, bare siden 2005.

Det er nettverk i og utenfor Norske medier, som ligger som en vesentlig årsak til Anti-semittismen i Norge. Selvsagt er det ikke tilfeldig, at Mads Gilbert igjen og igjen blir til en slags gullkalv i Gaza i en djevledans, som intet har med journalistikk å gjøre.

Det dreier seg om en meget godt organisert, politisk ladet kampanje-journalistikk i regi av NRK, NTB, VG og Amedia-nettverket (100 aviser), der Israel direkte og indirekte demoniseres. Ikke bare ved det, som faktisk kommer med i nyhetsbildet, men også like mye vurdert ut fra alt, som IKKE kommer med.

Det siste gjelder ikke mindre enn 14.000 - 15.000 raketter og bombekaster-granater fra Gaza, bare siden 2005. Bare ved å luke ut slike realiteter, melder Norske medier seg helt ut av faglig, journalistisk landskap.

Media taper troverdighet, og nye generasjoner henter stadig oftere sine nyheter utenom Norge. Og, bare for å ha nevnt det: "Operasjon Litani" i Libanon i 1978, kom som en følge av, at PLO hadde skutt tusenvis av Katyusha-raketter fra Sør-Libanon og inn i Nord-Israel, infiltrert gjennom grenseområdet og gjennomført flere grusomme terroraksjoner.

Ut fra dette valgte Israel å opprette en buffersone på Libanesisk side, slik at den effektive skuddvidden for rakettene ble redusert. Slik ble FN-mandatet til UNIFIL-styrkene utløst (Sikkerhetsrådets resolusjon 425).

FN-styrene stod med ryggen til nesten 30.000 Syriske soldater i Libanon og hadde 17 PLO-baser inne i sitt ansvarsområde, hvorfra PLO-styker ble skjermet fra Israelske mottiltak, men fortsatte sine aksjoner og infiltrasjoner mot Israel.

Source: http://www.timesofisrael.com/at-jerusalem-panel-norwegians-spar-over-israel-and-anti-semitism/