Er du våken, eller sover du?

Fra Facebook.
28. februar 2014.
Av Olav Skeie.

Det er rystende å lese i avisene, at 40 prosent av Nordmenn etter en Norsk meningsmåling går inn for en boikott av alle Israelske produkter. Målingen viser også, at bare 29,4 prosent av Nordmennene er i mot en boikott av Israel og Israelske produkter.

Verdens hard kjør mot Israel i kjølvannet av Gasa-flotiljen har brakt fram nye tanker om stor-krigen, som kommer når Gog og Magog vender seg mot Israel. Det Rabbinske råd i Judea og Samaria sendte ut en uttalelse om saken. Der påpeker de, at Gasa-flotiljen forsøkte å stanse Israels maritime blokade av Gasa. Og resultatet ser ut som begynnelsen på den Bibelske beskrivelsen av Gog og Magog-prosessen, hvor hele verden går mot Israel.

Rådet viste til profeten Esekiel 38 og 39. Mange land skal gå mot Israel. Rabbinerne påpeker, at et av landene, som er med i stormløpet mot Israel, er Persia, som i dag er det moderne Iran.

Det Muslimske lederskapet forsøker alt å produsere en atombombe og langtrekkende raketter. President Akmadinejad har ikke lagt skjul på, at han ønsket å utslette staten Israel.

Mange mener, at dette endetidsslaget vil bli ledet av Russland. Med seg har han også Togarma-folket fra det ytterste Norden, som kan være Norge og Sverige. Sett i et slikt perspektiv er det kanskje ikke så underlig, at Norge og Sverige nå raser mot Israel og det Jødiske folk. Man kan spørre om også Nordmenn og Svensker øver seg til det store slaget, selve Gog og Magog krigen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi kan tilføje Danmark.