De frafaldne Karismatikere vil være de første til at lade sig forlede.

Fra Nowtheendbegins.com/
24. juni 2014.

Pave Francis mødes med Karismatiske kirkeledere for at planlægge deres tilbagevenden til moderkirken.

”Det, der var, er der allerede igen; det, der kommer, har allerede været. Gud opsøger det, der svandt bort.” Prædikerens Bog 3:15.

I marts rapporterede vi, hvordan den Anglikanske præst Tony Palmer, et medlem af ”Den Romersk-Katolske Økumeniske Delegation for Kristen Emhed og Forsoning”, gav Kenneth Copeland's Kirke en æggende opfordring til at "vende tilbage til Moder Rom". Han blev mødt med en heltemodtagelse af en meget entusiastisk menighed. Og i tilfælde af, at man tror, det var en "engangsforeteelse”, tager man desværre fejl.

Et nyhedsindslag angriber i dag Vatikanstaten i Rom, og hvem ser vi mødes rundt om bordet? Det ligner den Karismatiske leder Kenneth Copeland, den Romersk-Katolske præst Tony Palmer og diverse andre fra den Karismatiske bevægelse i Toronto. De bryder brød med den falske profet fra Åbenbaringen, Pave Francis.

På mødet i dag i Rom drøftede de blandt andet den kommende alliance af Den Romersk Katolske Kirke og de frafaldne Karismatikere. Den har allerede virket i temmelig lang tid, og de har meget tillid til en fusion. Naturligvis vil det i første omgang være et kneb: "Lad os fokusere på det, vi har til fælles", hvilket udelades snart efter, når Karismatikerne er blevet fortrolige med tanken.

At opsluge Karismatikerne og Pinsebevægelsen vil skabe det fundament, som Vatikanet har brug for til deres Én Verdensreligion. Vatikanets alliance med Islam er allerede indført med stor succes.

Ligesom Rom brugte Spaniens hær som muskel for den Spanske inkvisition under den mørke middelalder, vil Rom bruge de blodtørstige Muslimske terrorister fra Islam for at genvinde kontrollen.

Joel Osteen har allerede mødtes med Pave Francis, og er en stor tilhænger af hans indsats.

”Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager.” Åbenbaring 18:4.

Den Romersk-Katolske kirke praler konstant af, at de "aldrig har ændret sig", og det er sandt. Det Vatikan, der eksisterer i dag, er nøjagtig det samme dæmoniske system som det, der startede den Spanske inkvisition for at dræbe de Kristne. Som Prædikerens Bog siger: ”Det der var, er der allerede igen; det, der kommer, har allerede været”.

Kom Herren Jesus... kom snart.
-----------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Paven og Endetiden.