"Det gryr mot dag, og natten snart er omme" - video.Tekst:
Det gryr mot dag, og natten snart er omme.
En evig glede venter Jesu Kristi brud.
En herlig morgen uten skyer snart vil komme,
snart er vi hjemme og står for Gud.
Kor:
Ja, samlingsdagen nå snarlig kommer.
Vi kjenner tiden at den er nær.
Og mens vi venter en evig sommer,
vi synge vil om Jesus, Frelseren kjær.

Det gryr mot dag, se oppad, frelste skare :
Snart morgenstjernen bryter fram på himmelens hvelv.
Fra trengselsnatten hjem til Himmelen skal vi fare,
fra jorden hentes av Herren selv.
Kor:

Det gryr mot dag og vi skal åpenbares
med Ham i herlighet og Jesus Kristus se.
Og Gud har lovet at for Ham vi skal bevares
til dagen kommer i herlighet.
Kor: