Imam-ledet bønnegudstjeneste i Kirke: "Jesus er ikke Gud!".

Fra Israeltoday.no/
20. november 2014.

Det så ut som en grøss scene fra et "de siste dager-antikrist-tar-over-verden" film. Hundrevis av Muslimer inntok USA's mest ansette kirkebyggning og la ned sine bønnetepper, samtidig som de felles messet ut med høy kraft:

- Det er bare én gud, han er ikke født, og jeg vitner, at Muhammad er den eneste tjener og apostel.

Bortsett fra at dette var ikke en film. Dette var en virkelig hendelse sist fredag. For første gang i historien i den ikoniske National Cathedral i Washington ble Muslimske Imamer invitert til å lede en Islamsk bønngudstjeneste.

Med kirken stappet med hundrevis av deltakere, som ble ledet av en Imam til å erklære at - Gud har ingen sønn, at Jesus Kristus ikke kan være Hans sønn, og at det er ingen gud som Allah.

Kun en eneste middelaldrende kvinne hoppet opp i midten av gudstjenesten og ropte,
- Amerika ble grunnlagt på kristne prinsipper. . . . La vår kirke være i fred.

Hun ble imidlertid raskt eskortert ut av kirken av sikkerhetsvakter.

The National Cathedral i Washington DC har vært et svært viktig symbol for de Kristne sine milepæler i USA. Katedralen har blitt utpekt av Kongressen som USA's "National House of Prayer."

Kirken har arrangert en rekke ordinasjoner med bønn og innvielse for Presidenter, herunder Franklin Roosevelt og begge presidentene Bush.

Pastor Franklin Graham, sønn av Evangelisten Billy Graham, tok Facebook i bruk og reagerte på det Muslimske bønnemøte:

- The National Cathedral i Washington DC, som er av de mest fremtredende Episkopale kirkene i Amerika, vil avholde en Muslimsk bønn-gudstjeneste til Allah. Det er trist å se en kirke åpne sine dører for tilbedelse av noe annet enn den ene sanne Gud i tråd med Bibelen. Han, som sendte sin Sønn Jesus Kristus til Jorden for å frelse oss fra våre synder.

Jesus var tydelig da han sa: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg," (Joh 14: 6).

I skrivende stund hadde 80.000 personer "likt" Graham sitt innlegg.

Den Islamske gudstjenesten i katedralen var tilsynelatende ment å fremme Interreligiøs dialog. Arrangørene sa, at de håpet gudstjenesten skulle - bidra til å korrigere noen Amerikanere sine misoppfatninger av Muslimer som ekstremister og forsterke toleranse blant trosretninger.

Imidlertid er det vanskelig å forstå, hvordan en Kristen Kirke, som åpner seg og blir et fristed for Islamske bønner, som motsier Jesus Kristus, bidrar til toleranse for troen på noen måte.

Muslimer ville aldri tillate en Kristen å forkynne Evangeliet i en Moské. Palestinske Muslimer fortsetter å forby alle Jøder og Kristne fra å be på Tempelhøyden i Jerusalem.

Det kan virke, som "Interreligiøs dialog og toleranse" ikke er mer enn et kodeord, som oppildner Muslimer til å splitte og herske.

The Washington Post rapporterte, at den Islamske bønne-gudstjenesten ble stengt for publikum på grunn av sikkerhetsbekymringer. Væpnede vakter sjekket hver person og hver pose til de fremmøtte.

Islam vokser raskt over hele verden og er nå den tredje største religion i USA, bak Kristendommen og Jødedommen med anslagsvis 2,6 millioner Amerikanske Muslimske borgere.