Israelsk lov forbyder afladshandel.

Fra Idag.no/
29. august 2014.
Av Lars-Toralf Storstrand.

Som grunnlag for en pengeinnsamlingskampanje i Israel, i regi av den anti-Messianske bevegelsen Jad L'achim har det blitt lovet forbønn av kjente Rabbinere og medfølgende mirakler. Myndighetene har nå grepet inn og gitt beskjed, at loven entydig forbyr avlat.

Den anti-Messianske gruppen Jad L'achim har henvist til Overrabbineren i Ramle, Jechiel Abuchatzeira og lovet forbønn for å finne en ektefelle, graviditetsproblemer, økonomisk fremgang og mer med. Betingelsen er, at man gir en donasjon til nettopp Jad L'achim.

Rabbi Eli Ben-Dahan, som er Viseminister for departementet for religiøse tjenester understreker nå, at det er ulovlig for Rabbinere, som er ansatt i staten, å drive pengeinnsamlinger for organisasjoner, som forsøker å hindre misjonering eller Messianske aktiviteter.

Viseministeren proklamerte dette som tilsvar på en klage mot Jad L'achim. Det var Hiddush, en organisasjon som arbeider for religiomsfrihet, som hadde klaget innsamlingsaksjonen inn for departementet