Profetisk syn om Tempelhøyden i Jerusalem.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
19. november 2014.

På begynnelsen av 1990-tallet befant jeg meg i Praha på en samling for bønneledere fra hele Europa. Der traff jeg Rick Ridings (bildet), som talte om behovet for 'vektere på muren'. Det gjorde inntrykk på meg.

Etter konferansen har Rick Ridings bygget opp et eget bønnehus i Jerusalem. I november 2004 fikk det, som nå kalles Succat Hallel, sine nåværende lokaler med vakker utsikt til Sionsberget og Gamlebyen. Siden da har det vært bedt på dette stedet.

Høsten 2009 åpnet de et nytt bønnerom i Davidsbyen, faktisk i det området, Davids originale Tabernakel lå. Nylig hadde Rick Ridings et syn, som omhandler Tempelhøyden og en periode med omskakende rystelser. Jeg har forsøkt å oversette det til norsk:

"21. oktober i forbindelse med vår gudstjeneste i Succat Hallel, så jeg i et syn en stor svart drage, som sirklet på en truende måte over Tempelhøyden her i Jerusalem. Hver gang, den pustet ild fra munnen, ble volden utløst på Tempelhøyden. Men jeg visste, at denne gangen var det planer om noe, som virkelig var mye større."

"Plutselig så jeg på himmelen to ord: "ikke nå". Så en stor fot, som steg ned fra himmelen og låste Dragen til bakken. Deretter bøyde Herren seg ned og satte lenker på Dragens føtter og fengslet Dragen i den underjordiske Moskeen på den sørøstlige hjørnet av Tempelhøyden."

"Mens jeg så dette i synet, startet vår lovsangsleder å synge fra Salme 149 - "Lovsang skal binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernhånd". Deretter så jeg Herrens hånd sette en lås på døren, der Dragen ble fengslet, og deretter satte Han en lås på det med en timer, tilsynelatende for å indikere at den ville bli løslatt for å gjøre noe ganske "stort" på det tidspunktet Herren bestemte, men tiden var ikke nå."

"Herrens hånd fortsatte å riste og treske Tempelhøyden i en flat treskekurv, som jeg hadde sett i tidligere visjoner 17. juni og 14 oktober. Herren hadde kastet Tempelhøyden opp i luften, etter som agnene ville bli blåst bort av vinden, og det gode kornet ville falle i treskekurven. Jeg følte at Herren talte: "Dette er fortsatt en sesong, der jeg sikter og prøver menneskenes hjerter og nasjoner".

Jeg innså, at Han viser barmhjertighet mot dem, som virkelig søker etter sannhet og rettferdighet. Selv på Tempelhøyden, midt i disse rystelser, kom vann ut mellom steinene, og sprutet inn i øynene til de Muslimene, som oppriktig søker rettferdighet, og vasket bort bedrag, og åpnet øynene slik, at de så Jesus som Messias og Herre.

Den 29. oktober forsøkte en Palestiner å myrde Rabbi Yehuda Glick, som nettopp hadde gitt en forelesning til en liten gruppe, hvor han uttrykte sin overbevisning om, at Jøder og Kristne også bør få lov til å be på Tempelhøyden, og ikke bare Muslimer. Han ble skutt med fire skudd på kloss hold.

På mirakuløst vis overlevde han og er i bedring. Palestineren, som forsøkte å drepe ham, var fra nabolaget (Abu Tor), der vi har vårt bønn og tilbedelse senter, Succat Hallel. Han skjøt tilbake mot politiet, da de forsøkte å fange ham, og ble drept i den påfølgende skuddvekslingen. Mange spådde, at de neste dagene vil bli en tid med enorm vold og starten på en ny "Intifada" (opprøret) i Jerusalem. Vi ba inn i situasjonen med ordene fra min visjon - "Ikke nå!".

Lørdag 1. november ble det spådd, at det ville bli store voldshandlinger, men regnet falt ganske tungt i den morgenen. Nyhetene mente, at regnet ville hjelpe til å roe ned situasjonen. Denne ettermiddagen i Succat Hallel sang vi over Jerusalem: "Hans kjærlighet aldri svikter, gir deg aldri opp. Den er høyere enn fjellene som du står overfor, og sterkere enn kraften i graven." Nøyaktig på det øyeblikket, dukket det opp en stor regnbue, og den syntes å berøre Tempelhøyden!

Deretter den 4. november hadde jeg et annet syn om Dragen. Der så jeg Dragen skrikende, og prøvde å bryte seg ut av fengslet, der den hadde blitt fengslet. Jeg så en regnbue-hammer komme ned for å gjøre døren enda sikrere. Men jeg så dragen sendte froskelignende demonånder fra sin munn (lik det som er beskrevet i Åpenbaringen 16:13).

Disse åndene skulle inn i ulike terroristledere og gi dem ord for å egge til terror. De samme ånder arbeidet gjennom karakterskikkelser på Muslimsk barne-tv, og egget dem til vold, oppfordret dem til å "Drepe jødene".

Jeg følte, at Herren sier, vi skulle spørre Ham, som er universets dommer, om å gi dem "munnbind og besøksforbud", for å slå Dragen for denne tidsperioden. Jeg så en trone med syv løver ved hver side, og Lammet i midten.

Som Herren ga dette besøksforbud, så jeg troende barn i Midtøsten, som tilba Lammet. Da begynte englene å gå til Muslimske barn og hviske dem i ørene: "Elsk Jødene".
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi anbefaler ikke den Økumeniske del på denne blog.