Argumenterne for Israel, som vi ikke bruger.

Fra Miff.no/
23. marts 2014.

Hvorfor støtte Israel? Det er mange grunner til å støtte Israel, men det er noen argumenter MIFF ikke bruker. Som for eksempel argumentene til den Islamske teologen Abdul Hadi Palazzi.

Det er mange argumenter for å støtte Israel. Noen av disse kommer etterhvert i artikkelserien Hvorfor støtte Israel? Men det er også noen argumenter som ligger utenfor MIFFs formål og grunnlag.

MIFF er en religiøs nøytral organisasjon, og bruker derfor ikke religiøse argumenter. Her skal vi bare nevne et kanskje uventet eksempel på religiøst begrunnet støtte til Israel.

Noen leser i Koranen at det blir sagt til Israels barn: “Slå dere ned i landet!” (Nattreisen, kapittel 17:104). Koranen lærer, at Israels land er hjemlandet til det Jødiske folk, og at Allah ga dem landet som en arv, mener for eksempel den Islamske teologen Abdul Hadi Palazzi fra Italia. Han mener også at Koranen forteller at Jødene skal vende tilbake til dette landet mot endens tid. “Den som benekter [at Koranen lærer dette], benekter Koranen selv,” sier Palazzi. Religiøse

Jøder og Kristne finner tilsvarende ideer i sine hellige skrifter. Men det skal vi altså ikke fokusere på i denne artikkelserien. Med Israel for fred er en religiøs nøytral organisasjon. Vi har rom for venner av Israel med alle ulike religioner og livssyn, og bruker ikke gamle eller nye religiøse skrifter og ideer når vi forsvarer Israel i Norge.