Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 2.

Fra Bjornolav.blogspot.no/
16. juni 2014.

Erobringen av Mosul tirsdag var ledd i en lynrask framrykking gjennom flere Irakiske provinser. Allerede torsdag sto opprørerne fra terrororganisasjonen ISIL utenfor byen Samarra, som ligger 11 mil nord for Bagdad. Og det stoppet ikke der.

To strategisk viktige områder nordøst for hovedstaden ble erobret i løpet av dagen. Fra områdene, som ISIL har tatt kontrollen over, strømmer det inn rapporter om grusom tortur, og om henrettelser av Kristne. ISIL selv legger ut grufulle bilder av massehenrettelser.

I følge terrorgruppen selv skal bildene vise at de har massakrert 1.700 mennesker. Bildene er blant annet publisert av BBC, Bild Zeitung og Sydney Morning Herold. En tid hersket det forvirring rundt disse bildene, og man var forsiktig med å gå god for deres ekthet. Blant annet viser de en gruppe på minst 30 mann, som blir ført bort, med hendene bundet bak på ryggen, mot det som later til å være henrettelser på det øde sted. Andre bilder viser hoper av mennesker, som regelrett er slaktet ned for fote.

Lørdag kveld bekreftet imidlertid Qassim al-Moussawi, som er talsperson for de Irakiske regjeringsstyrkene, at bildene er ekte, og at han kjenner til massedrap på Irakiske militærfanger i ISIL-okkuperte område. Frykten er nå, at den Irakiske hovedstaden Bagdad skal falle.

Det hersker ingen som helst tvil om, hva som er målet til ISIL: Opprette en Islamsk rike i Irak og Levanten - Levanten er en svært gammel betegnelse på de områdene, som i dag utgjør Syria, Libanon og Israel.

Det som for kort tid siden ble beregnet som lite realistisk, og som drømmer hos fanatiske Islamister, ser nå ut til å oppfylles rett foran våre øyne. Konsekvensene vil bli store, og kanskje ser vi nå opptrappingen til det, Bibelen omtaler som GOG-krigen?

I Esekiel kap. 38 og 39:1-16 leser vi, at Israel blir angrepet av allianse av stater, anført av Gog i Magogs land.

Gog
Denne Gog er om ingenting annet synonymt med Israels verste fiende. Septuaginta oversettelsen fra ca. 275 f.Kr., som vårt nytestamente alltid referer til, bruker ordet Gog på kong Agag i 4. Mos. 24:7, som var Jødenes store fiende i Den gamle pakt. Haman, den store Jødefiende, var nettopp en Agagitt.

Hvem er så de allierte til denne som leder an dette angrepet? Magogs land er områder, som lå nord for Israel, der hvor de Muslimske republikker, som var en del av Sovjetunionen, ligger i dag: Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tadsjikistan og Aserbajdsjan - i tillegg til Afghanistan.

De andre navn, som nevnes, ligger også i området nord for Israel. I denne alliansen finnes også Persia (Iran), Kus (Sudan) og Put (Libya). Jeg skal komme tilbake til dette senere i denne artikkelserien.

Men la oss se litt på det, som er målet til ISIL, nemlig opprettelsen av Det Islamske Kalifatet.

Det Islamske kalifatet
Romerriket er Det nye Testamentes verden. Til tross for at dette var et forferdelig diktatur, levde ulike kulturer og kulturelle uttrykk side om side. Vel og merke så lenge man anerkjente keiseren og dennes makt.

Det var her, de første Kristne fikk problemer. De anerkjente nemlig ikke keiseren som herre. Kun Jesus. Dåpen ble det ytre tegn på et fundamentalt brudd med verden og denne verdens herskere.

Det Islamske kalifatet var derimot en Arabisk-Islamsk makt, som knuste og utslettet språk, kulturer og religioner hos de folkeslagene, som ble erobret. Det skyldes i første rekke Islam. Dette er en altomfattende ideologi - ikke bare et teologisk system.

Islam dikterer et lands lover, styresett, til og med språk. På mange måter kan vi si, at Islam er personifiseringen av en totalitær ideologi. Det ser vi ikke minst i praksis. For der hvor Islam vinner frem, har den ført med seg undertrykkelse. Islam erobret alle områder, det Babylonske, media-Persiske og Greske riket hadde besatte.

Salme 2
Om det er et avsnitt av Skriften, som er profetisk høyaktuelt i dag, så er det Salme 2. Hør bare:

" Hvorfor raser (larmer) folkeslagene og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot Herren og mot Hans Salvede. Og de sier: "La oss rive Deres bånd i stykker og kaste Deres rep av oss!"

"Han som troner i himlene, ler. Herren spotter dem. Så skal Han tale til dem i sin vrede og i sin dype harme skal Han slå dem med angst. "Men, Jeg, Jeg har innsatt Min Konge på Sion, Mitt hellige berg." Jeg vil kunngjøre rådslutningen: Herren har sagt til meg: "Du er Min Sønn, Jeg har født Deg i dag. Be Meg, og Jeg vil gi Deg folkeslagene som Din arv, og jordens ender som Din eiendom. Du skal knuse dem med jernstav."

"Som pottemakerens leirkar skal Du slå dem i stykker." Vær derfor kloke, dere konger! Ta imot formaning, dere jordens dommere! Tjen Herren med frykt, og fryd dere med beven! Kyss Sønnen for at Han ikke skal bli vred og dere gå fortapt på veien, når Hans vrede et øyeblikk blir opptent. Salige er alle de som søker sin tilflukt hos Ham."
-------------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.