Den endelige dom.

Fra Gotquestions.org/Dansk/

Spørgsmål: Hvad er dommen ved Den Store, Hvide Trone?

Svar: Dommen ved Den Store, Hvide Trone, beskrives i Åbenbaringsbogen 20:11-15, og er den endelige dom, der går forud for, at alle fortabte mennesker kastes i Ildsøen.

Vi ved fra Åbenbaringsbogen 20:7-15, at dette vil ske efter Tusindårsriget og efter, at Satan, Dyret og den falske profet er blevet kastet i Ildsøen (Åbenbaringen 20:7-10).

De bøger, der åbnes (Åbenbaringen 20:12), indeholder informationer om alle menneskers gerninger, da Gud kender til alt, der nogensinde er blevet sagt, gjort eller endda tænkt, og Han vil belønne eller straffe enhver, baseret på disse ting (Salme 28:4; 62:12; Romerne 2:6; Åbenbaringen 2:23; 18:6; 22:12).

På denne tid åbnes der også en anden bog, kaldet ”Livets Bog” (Åbenbaringen 20:12). Det er denne bog, der bestemmer, om en person vil arve evigt liv med Gud, eller modtage evig straf i Ildsøen.

Selvom Kristne bliver krævet til ansvar for deres handlinger, så er de tilgivet i Kristus, og deres navne er skrevet i bogen ”fra verden blev grundlagt” (Åbenbaringen 17:8). Vi ved også fra dette skriftsted, at det er ved denne dom, at de døde vil blive ”dømt efter deres gerninger” (Åbenbaringen 20:12), og ”hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i Ildsøen” (Åbenbaringen 20:15).

Det faktum, at der vil være en endelig dom for alle mennesker, både troende og ikke-troende, bekræftes klart i mange skrift-passager. Ethvert menneske vil en dag skulle stå foran Kristus og blive dømt.

Selvom det står klart, at dommen ved Den Store, Hvide Trone er den endelige dom, så er Kristne uenige om, hvordan den relaterer sig til de andre domme, som nævnes i Bibelen, og helt specifikt, hvem der vil blive dømt ved Den Store, Hvide Trone.

Dommen ved Den Store, Hvide trone sker ved slutningen af Tusindårsriget (Åbenbaringsbogen 20:11-15).

Uanset hvilket syn man har på dommen ved den store, hvide trone, så er det vigtigt aldrig at glemme det, der faktisk kommer til at ske ved dommen/dommene. For det første vil Jesus Kristus være dommer, alle ikke-troende vil blive dømt af Ham, og de vil blive straffet ifølge deres gerninger.

Bibelen gør det meget klart, at ikke-troende samler sig vrede til dommens dag (Romerne 2:5), og at Gud vil ”gengælde enhver efter hans gerninger” (Romerne 2:6). Troende vil også blive dømt af Kristus, men siden Kristi retfærdighed er blevet tilregnet os, og vore navne er skrevet i Livets Bog, vil vi blive belønnet, ikke straffet, ifølge vores gerninger.

Romerne 14:10-12 siger, at vi alle skal stå frem for Kristi domstol, og alle skal aflægge regnskab overfor Gud.
--------------------------------------------------------------------------
Adskillige afsnit er udeladt.