Hvad er en profeti?

Fra Facebook.
20. juni 2014.
Av Hårek Anderssen.

Profetere - forkynne - forutsi.
Profeti er forkynnelse av gudommelig sannhet, ting, som skal skje. Bibelens böker er fulle av profetier om kommende ting. Mange av disse profetier er allerede oppfylt, mens andre bare venter på, den riktige tid skal komme.

Desverre har det gjennom tidene mange ganger blitt feilaktig tolket av mennesker, og på den måte skapt et feilaktig billde av Bibelen, og Herrens ord har kommet i vanry.

Peter sier så i 2 Peter 1:19-21: "Og dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjör vel i å akte på som et lys i en mörk og dyster villmark-og husk; Intet profetord i skriften er gitt til EGEN TYDNING, for aldrig er noe profetord fremkommet ved menneskelig vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den Hellige Ånd. Derfor kan skriftens ord ikke tolkes etter vår begrensede tankegang, men bare når Ånden får vise oss den rette betydning."

Vi lever i den aller siste tid i vår tidshusholdning, og profetiene oppfylles stadig, selv om mange ikke vil tro på dette.

ER STATEN ISRAEL OPPFYLLELSE AV BIBELENS PROFETIER?
 Dette spörsmålet fikk fader Frederico Lombardi i Vatikanets pressetjeneste av Karmels representant under Pavens besök i Jerusalem. --NEI, SVARER DEN KATOLSKE KIRKE! Denne kirke, som påstår seg väre bärer av den ufeilbarlige sannhet, viser klart, at de er på meget ville veier.

Da Theodor Herzl i januar 1904 spurte Pave Pius X om stötte for det Jödiske folk og hjelp med tilbakevendingen til landet og Jerusalem, var svaret nei. De siste 50 årene har 4 Paver kommet til Israel, men alikevel avviser de Bibelens profetier.

En av de sterke profetier ang. Israels opprettelse finner vi i Esaias 66:8: "Hvem har hört slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller födes et folk på en gang? For Sion har värt i barnsnöd og med det samme födt sine sönner."

Dette under var et faktum den 14 mai 1948. Mange andre profeter forteller oss videre, hva som skulle skje med landet og folket.

Leser vi Salme 83, finner vi, hvordan dette landets naboer vil ödelegge den nye staten. Mange flere skriftsteder sier det samme, men vi siterer noe fra denne salme.

v. 3 "For se, dine fiender larmer, og de som hater deg, löfter hodet. Mot ditt folk legger de med svik hemmelig råd, og de rådslår mot dem du verner. De sier; KOM LA OSS UTSLETTE DEM, så de ikke mere er et folk, og ISRAELS NAVN SKAL IKKE MERE MINNES."

De Arabiske nasjonene gikk til angrep mot Israel allerede dagen etter nasjonens proklamasjon, og tanken var og snarest kaste alle Jöder ut i Middelhavet. 650 000 Jöder mot millionskaren av hatefulle Arabernasjoner viser hvilke uhyggelige krefter, som var i sving.

Vi i dag kjenner til resultatet. Herren grep inn, og Israel seiret, men blev frarövet mye av sin rett. Slik har det värt i alle angrep mot dette lille landet. Den allmektige Gud har vist verden, hvilken side Han står på.

Beklageligt er det å se i denne tiden, hvordan mange, som også kalle seg for Kristne og påsår, de tror på Bibelen, viser sin forakt mot ordet. Ofte finner vi disse med i "hylekoret", som fordömmer Israel.

Jeg er glad, fordi jeg har fått besökt dette landet noen ganger og personligt sett, hvordan profetiene har gått i oppfyllelse. Den Katolske kirke, med alle sine "skjögedötre", som fornekter Guds klare ord, forsöker med sin list og bygge en falsk relasjon til staten Israel og blende dem med sin "falske kjärlighet".

Dette blendverk har forvirret mange av også de frie retninger, og veien for den store "skjöge" er åpen. Dette er også en Bibelsk profeti. Herren har vist oss, at profetien angående Israel er sann. Også de andre vil oppfylles.