Perfekt rød kvie opdaget i USA.

Fra Nowtheendbegins.com/
20. juni 2014.

Skal sendes til Israel for at rense det kommende Tredje Jødiske Tempel.

Tiden for Jacobs trængsel
”Herren talede fremdeles til Moses og Aron og sagde: Dette er det lovbud, Herren har kundgjort: Sig til israelitterne, at de skal skaffe dig en rød, lydefri kvie, der er uden fejl, og som ikke har båret åg.” 4 Mos 19:1-2. (gl. oversæt.)

Der er en gruppe i Israels hovedstad, Jerusalem, der hedder ”Tempel Instituttet”. I de sidste 27 år har de arbejdet utrætteligt med at forme alle de elementer, der vil være behov for til gudsdyrkelse i det Tredje Jødiske Tempel. Det, de allerede har udrettet, var et omhyggeligt langsommeligt arbejde.

En manglende bestanddel var en perfekt, lydefri rød kvie, som det er omtalt i 4 Mos 19, hvis aske skal bruges til et rensningsritual i Templet. I hele den tid, hvor Templet stod i Israel, anvendtes i alt ni røde kvier. Jøderne mener nu, at en perfekt røde kvies fremkomst vil indvarsle den længe ventede Messias’ tilsynekomst.

Den 10. røde kvie er blevet fundet i Amerika, og der er nu forberedelser i gang for at bringe dyret til Israel.”Dette siger Herren: Vi har hørt angstråb, der er frygt, ikke fred. Spørg jer for, og se efter! Mon en mand kan føde børn? Hvorfor ser jeg da alle mænd med hænderne på lænden og med blege ansigter som en fødende kvinde? Ve jer! Stor er denne dag, ingen dag er som den! Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den.” Jeremias 30:5-7.

Det niende kapitel i Daniels Bog fortæller os, at Templet faktisk står der i tiden for Jacobs Trængsel, som vi læser om i Jeremias 30:7. Daniel lærte meget af profeten Jeremias. Men Daniel fortsætter med at sige, at når Templet er genopbygget, vil det blive beboet af Antikrist - den falske Messias.

Daniel afsætter flere kapitler til dette syndens menneske, der vil fremstå og bedrage Jøderne ved smiger.

”Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv.” Daniel 9:27.

Fremkomsten af en lydefri rød kvie har sendt chokbølger gennem de Tempeltrofaste i Israel, for de tror, at det indvarsler Messias. Men det gør det ikke. Det indvarsler en tid med lidelser, blodsudgydelser og ulykker, som denne verden aldrig har set tidligere.

Det vil begynde med en falsk Messias i et genopbygget Tredje Tempel, og det vil ende med Jacobs Trængsel, der fører til Herrens dag i Joel kapitel 2 og 3.

Bed om fred for Jerusalem.