ISIS på Vestbredden.

Fra Idag.no/
18. juli 2014.
Av Anita Apelthun Sæle.

KOMMENTAR: Det er observert ISIS flagg (Den Islamske Staten i Irak og Syria) i det Palestinske områdene - allerede.

ISIS er en del av Al-Qaida, selv om de slåss innbyrdes. Vi vet, at Al-Qaida har nært samarbeid med Hamas, og at Egypt samarbeider med Israel for å hindre, at disse ekstreme Islamistiske terrororganisasjonene får fotfeste i Sinaiørkenen. Det er en kamp mot bevegelige fiender.

Så lenge hatpropagandaen mot Israel, USA og Vesten fortsetter i skole og media i den Arabiske verden, ikke minst i de PA-styrte områdene, vil rekrutteringen til terror vedvare. Foreløbig ødelegger Islamske grupper hverandre og sine egne.

Det er ille nok. Bestialske straffemetoder rammer nå alle, som blir mistenkt for å være «annerledes tenkende» i ISIS sitt område. Det området er stort, innbefatter deler av Syria og Nord-Irak og er proklamert som det nye «kalifatet». Dette kalifatet er nok ment å omfatte hele Midtøsten. Derfor er også krigen langvarig, for de gamle herskerene vil neppe gi opp sine «Arabiske nasjonalstater», som stort sett ble opprettet for ca 100 år siden.

Det var den gang, da også det «Jødiske hjemland» sitt område, Palestinamandatet, ble opprettet. Vestlige politisk korrekte media har ikke fått med seg sammenhengen i noen av delene. De uttaler seg om folkerett uten å kjenne til resultatet av fredslutningene etter Første Verdenskrig og oppløsningen av det Osmanske riket.

Israel hadde hatt behov for den størrelse, som de opprinnelig skulle ha i følge folkerettens Palestinamandat. Det var dessuten en rettferdig fordeling av landområder mellom Jøder og Araber, som hadde gjort det mulig å forsvare seg i dag.

Men etter 100 år virker det som om, venstresiden, som hver dag uttaler seg om, at Israel bryter internasjonal rett, ikke har rukket å lese denne 100 år gamle folkeretten, som ligger til grunn både for de Arabiske nasjonalstater og for Israel som gjenopprettet stat for urbefolkningen i området, Jødene.

Det at kalifatets folk nå finnes i Judea, Jerusalem eller Samaria, gjør muligheten for en ny Palestina-Arabisk stat veldig lite sannsynlig. Israel kan ikke, og Verden kan ikke forlange av Israel, at de lar ISIS sine folk etablere seg i Samaria, se ned på Ben Gurion flyplass og så sende sine raketter mot den.

Det vil de, om de får fotfeste på Vestbredden. Da vil rakettene hagle mot TelAviv og alle veier og bygninger i Israel. Hamas sier, at de vil «utslette Israel i nær fremtid». Den nye avskallingsgruppen i Palestina, under ISIS sitt flagg, vil gjøre det straks.

Odd Karsten Tveit sier, at ISIS kun kan bekjempes med «rå makt, og ingenting annet enn rå makt». Vi er enige. Dessverre. Støtte til Israel er dermed helt nødvendig for å hindre, at hele den Arabiske befolkning skal falle i hendene på de mest ekstreme Islamistene, Verden har sett.

Israel er nå ikke bare det eneste demokratiet i Midtøsten. De er det eneste land, som gir Araberne fulle menneskerettigheter og fulle politisk rettigheter, med egne partier i Knesset. De er det eneste land, som lar Muslimer konvertere, uten at de risikerer livet - som de gjør i PA-områdene.

Israel er nå virkelig, som verdensledende historiker Niall Ferguson sa i BBC-filmen «Sivilisasjon», demokratiets og frihetens skanse i en verden full av trusler mot friheten og freden. Dessverre har Vestlige media sin skjevrapportering, og Israel-demonisering lenge gitt kalifatets tropper vann på mølla og fristet Araber-landene til stadig nye kriger med Israel.

Kan ISIS, som anskueliggjør Hamas-charterets ord om kalifatet i alle sine bokastaver og paragrafer, få noen i NRK, eller på Venstresiden generelt, til å våkne av søvnen. Det virker jo som om Odd Karstein Tveit denne gangen ser noe, som Israels venner hele tiden har sett. En begynnelse for reorientering er å lese den nye boka av Manfreds Gerstenfeld «Demoniseringen av Israel», som Norge IDAG gir ut akkurat nå.