Hva sier Hamas selv om fred?

Fra Idag.no/
5. august 2014.

Paragraf 7 og 13 i nasjonalcharteret til Hamas, er helt fortiet i mediedekningen.

Her røper de to ting:
1) De vil drepe Jøder, som de ser som vesener, som korrumperer verden.
2) De vil ikke holde våpenhviler eller avtaler.

Hamas sier, at Allah og religionen forbyr dem å gi bort en millimeter jord, som har vært et Islamsk område eller waqf. Og det betyr hele Israel. De fordømmer internasjonale avtaler og våpenhviler som svik mot religionen.

Det eneste, man kan tøye seg til innenfor dette læresystemet, er en «hudna», en midlertidig avtale, som brytes, når det er hensiktsmessig. Når Utenriksministeren forutsetter, at det er bare å snakke fram en avtale med Hamas, så har avtaler med Hamas ikke noen verdi. Og det kan ta så lang tid, at Israel er ødelagt, om de ikke fjernet rakettene og de 32 terrortunellene.

Skal Norsk utenrikspolitikk stadig gå ut på å narre seg selv?

I paragraf 7 heter det: Muslimer forsøker å utbre sin religion over hele kloden, og kjemper for seier ved å styrke sin posisjon og oppfordre til Jihad (Hamastrusselen gjelder ikke bare Israel, men Syria, og Norge!).

Profeten, fred være med ham, sa en gang: Den forjettede tid vil først komme, når Muslimene tar kampen opp mot Jødene og dreper dem. Når Jøder gjemmer seg bak steiner og trær, vil de rope: O, Muslim, en Jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham!

I artikkel 13 heter det: Fredsinitiativ, de såkalte fredsløsninger, og de internasjonale konferanser, som skal løse det Palestinske problem, står alle i motsetning til de, den Islamske motstandsbevegelsen satser på. Avståelse av en eneste del av Palestina, betyr avståelse av religionen.

Klar tale, som Vestlige media bestandig fortier i sine overflateanalyser, som grenser til det uærlige.

Lesere ringer og anbefaler siste nummer av SMA-Info for å belyse terrortrusselen mot Jøder og den Islamistiske forfølgelsen av Kristne.

Som vanlig er dette et nummer, som alle i Utenriksdepartementet burde ha lest. Her kan de få en faktavurdering av krigene ved «Islams blodige grenser», som statsviteren Samuel Huntington ved Harvard, sa det. Norske universiteter hatet hans opptelling av kriger og konflikter. Den fortalte noe, som multikulturalistene ikke likte.

SMA-Info har førstesider som er geniale. Den siste viser Jødene i Jemen. 50.000 Jemenittiske Jøder flyktet fra pogromer og plyndring i en flyoperasjon. Ingen fikk hjelp fra FN's hjelpeorganisasjoner, som Arabiske flyktninger fikk og fremdeles får.

«Når løgnen blir gjort til sannhet», er temaet for nummer 2-2014. Vi er midt i en fase, der vi ser det igjen.

«Israels ulovlige og folkerettsstridige okkupasjon av Palestinske områder» og «Israels ulovlige bygging av bosettinger på Palestinske områder i strid med folkeretten», er blitt allmenngyldige sannheter og fakta. De behøver ikke lenger nærmere begrunnelse, skriver SMA-intro.

Men dette er medieløgner og desinformasjon – og fortsatt ubegrunnete sannheter. Uten henvisning til dokument og paragrafer i folkeretten. Palestinamandatet som er folkeretten, vedtatt i San Remo i 1920, senere inntatt både i Folkeforbundets pakt og FN-pakten, sier noe helt annet.

Paragrafene 6 og 11 sier, at Jødene skal ha «tett bosetting» i hele mandatsområdet. Det er folkerett fortsatt – prøvd manipulert bort. Av gjentatte påstander. Som allmenne sannheter. Og faktiske medieløgner. De trenger ikke diskusjon. Bare gjentagelse.

Alt dette er årsak til, at 40 prosent av befolkningen er blitt bærer av Antisemittiske meninger i Norge, skriver redaktør Michal R. Suissa.

Store navn fra en stor verden bidrar i dette nummeret av SMA-Info til akademisk analyse, med alle fotnoter og dokumentasjoner, av de trusler som Jøder og Kristne blir utsatt for.

Vi kan ikke unnvære denne informasjon. Men den må inn til elitene også.

- Antisemittismen i et samfunn har alltid og uten unntak hatt sin kilde i landets elite og ledelse, sier SMA-Info.