Islams sande ansigt!

Fra Facebook.
29. august 2014.
Av Ed Rogers.
Via Olav Skeie.

Følgende samtale fant sted for et år siden i USA.

En rundebordskonferanse var satt opp med tre deltakere fra henholdsvis den Romersk-katolske kirke, den Lutherske kirke og en Imam fra et større Muslimsk samfunn.

De presenterte alle sin religion, Imamen hadde sågar også med en video. Deltakerne fra salen fikk mulighet til spørsmål, og Rick Mathes spurte Imamen: “Jeg forstår det slik, at de fleste Imamer og prester i Islam har deklarert “Hellig Krig” mot de vantro over hele verden, og ved å drepe en vantro (som er kommandert alle Muslimer fra Koranen) er Muslimen garantert en plass i himmelen. Er dette riktig, og hva er definisjonen på en “vantro”?

Imamen vedgikk, at påstanden var riktig, og med “vantro” menes alle ikke troende fra Muslimsk synspunkt, altså ikke-Muslimer.

Rick Mathes spurte videre: “Det betyr, at alle Muslimer har blitt kommandert til å drepe ikke-Muslimer for å få en plass i himmelen. Er det korrekt?”

Imamens ansiktsuttrykk forandret seg, men han svarte: “Det er korrekt”

“Vel min herre, jeg har vanskelig for å tro, at Paven eller en Luthersk prest ville kommandert alle sine trosfeller til å drepe folk av annen tro, for å få seg en plass i himmelen. Jeg har videre et problem med å være din venn, når du og dine prestekolleger vil drepe meg."

Et siste spørsmål: "Vil du heller ha din Allah, som ber deg å drepe meg for din evige status skyld, enn min Jesus, som ber meg å elske deg, fordi jeg går til himmelen, og Jesus ønsker, at du også skal være der med meg”?

Stillheten i auditoriet var maksimal. Arrangørene følte seg pinlig berørt, og, som så ofte ellers, bortsnakket det virkelige fakta.

Fra boka: Islam og de siste dager, Av Ed Rogers