Israel er den bærende bjælke i Guds frelsesplan.

Fra Dagen.no/
29. august 2014.

Forleden dag lanserte Spartacus forlag boken «Armageddon Halleluja» med påfølgende forsideoppslag i avisen Vårt Land, og intervju i Dagen.

I Vårt Land-intervjuet med forfatter Dag Hoel sammenligner han Kristne Zionister med Islamister og hevder videre, at de helliggjør vold. Hoel legger til, at han ikke går teologisk grundig til verks. Det er forståelig, for da ville han ikke fått disse overskriftene, som kan være med og gi salgstall for boken.

Siden "Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem" er nevnt både i bok og intervju, er det likevel på sin plass med en kommentar. Hoel fremstiller det som om, vi hevder, at Gud står bak kriger, terror og konflikt. Det er bokstavelig talt å snu det hele på hodet, tvert imot er det jo ondskap, som står bak.

Da Israel ble angrepet ved opprettelsen i 1948, kjempet den nyfødte staten en kamp for å overleve. Slik har denne konflikten pågått videre. Professor i Jus. ved Harvard Law School, Alan Dershowitz beskriver det så treffende: «Dersom Israels fiender legger ned våpnene, blir det fred. Dersom Israel legger ned våpnene blir de utslettet.»

Å hevde at vi er imot forsoning mellom Jøder og Arabere er like meningsløst. " Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem" driver utstrakt sosialt arbeid i Israel. 80 prosent går til Jøder, 20 prosent til ikke-Jøder. Dette innbefatter Kristne, Muslimer, Araber, Beduiner og Drusere. Fordelingen 80/20 gjenspeiler befolkningssammensetning i landet. Vi tror fullt og fast, at Gud elsker alle mennesker.

Som nevnt sier Hoel, at boken «ikke går grundig til verks teologisk». Problemet er, at det er nettopp teologiske perspektiver, han peker på. Det hele rammes inn i en karikerende svadapresentasjon.

Bibelen beskriver, at Gud inngikk en pakt med Abraham og hans etterkommere; det Jødiske folket. Når Jødiske menn i dag omskjæres, er det en påminnelse om denne pakten. Gud gav løfte til Abraham om etterkommere, et land, og at alle slekter på jorden skulle velsignes gjennom han.

Israel er bærebjelken i Guds store frelsesplan, som spenner over årtusener. Fra dem kommer Apostlene og Profetene, Bibelen og Jesus selv.

Derfor sier Jesus i Johannes 4.22, at «Frelsen kommer fra Jødene».

Historisk har Kristenheten vært preget av Antisemittisme og fiendskap mot Jødene. Kirkehistoriens mørkeste kapittel er trolig vårt forhold til dette folket.

I dag pågår det et paradigmeskifte, hvor millioner av Kristne fra ulike kirkesamfunn reiser seg og står sammen i å bringe trøst, omsorg og solidaritet med det Jødiske folket og nasjonen Israel.

Gjenopprettelsen av Israel og tilbakekomsten av Jøder fra hele verden er noe, Bibelen har forkynt i over 2000 år. I dag skjer det, som beskrevet. Dette er Kristenzionismens perspektiv, at Gud står bak gjenopprettelsen av nasjonen Israel.

Jeg tror, at dette synet deles av store deler av det aktive Kristen-Norge. Vi skal være takknemlige for, at kirkens Erstatningsteologi er i ferd med å legges på historiens vrakhaug.