Israelsk soldat: Jeg så Guds hånd.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
21. august 2014.

Dette er et forunderlig vitnesbyrd om Guds beskyttelse under de siste ukenes terrorangrep på Israel.

Den Israelske soldatens navn er anonymisert av sikkerhetshensyn. Søndag mottok jeg en telefon fra en av offiserene, som opererer Israels Iron Dome-systemer. For seks år siden var han en av mine studenter.

Jeg var glad for å høre fra ham. "Finnes Ramat Gan noe sted i Torahen?", spurte han. Jeg var overrasket over spørsmålet, fordi han var ganske så fremmed for noen interesse for Torahen.

"Jeg blir ganske snart løst fra mine forpliktelser i hæren. Det skjer om noen få måneder, og jeg ønsker å begynne å studere ved en Yeshiva (en religiøs skole). Jeg har sett Gud med mine egne øyne!", proklamerte han.

"Hva har skjedd?", spurte jeg.

"En rakket ble skutt ut fra Gaza. En av funksjonene til Iron Dome-systemet er dens evne til å fastslå, hvor en rakett kommer til å falle innenfor en radius på 200 meter. Dette missilet ble ledet til et sentralt område, i nærheten av Azrieli Towers, enten på selve torget eller på jernbanesporet. Uansett, hundrevis av liv var i fare".

Ordene hans strømmet ut av ham. Jeg lyttet i åndeløs spenning. '

"Vi forsøkte å skyte ned denne raketten, men bommet. Den andre raketten, vi skjøt opp, bommet også og likedan med den tredje. Det er høyst uvanlig. Frem til i dag har dette skjedd bare to ganger tidligere. Jeg var sjokkert. Vi hadde bare fire sekunder på oss, før det ville være for sent å avskjære raketten. Vi varslet nødetatene, Mada [MDA - Magen David Adom (Israels Røde Kors)], politiet og brannvesenet for å dra til åstedet. Vi hadde allerede aktivert masseterrorangrep varsling."

"Plutselig, uten varsel fra Iron Dome-systemet - som vanligvis beregner og spår vindfaktor og retning - blåste plutselig en sterk vind fra øst missilet sørover, ut i havet. Vi var alle i sjokk. Jeg hoppet opp og skrek: "Det finnes en Gud! Det finnes en Gud! Det finnes en Gud! Jeg så dette miraklet med mine øyne. Jeg hørte ikke om det; ingen fortalte meg om det. Jeg så Guds hånd slå missilet i havet!"

Soldaten, som opplevde dette, løp bort til sine troende medsoldater og ba om å få en tefilin (bønnesnor). Han bestemte seg der og da, for at han heretter vil holde alle Sabbater.
--------------------------------------------------------------------------------------
Vi advarer imod denne blogs Økumeniske holdning.