Israels økonomiske gassmirakel på sokkelen

Fra Israeltoday.no/
29. september 2014.

For tretti år siden besøkte jeg en oljerigg ved Atlit, en by ved Middelhavet kysten like sør for Haifa. Det hadde blitt dannet av et Amerikansk Kristent bedrift, som tolker et Bibelsk løfte til Asher-stammen (Mos 33:24). Utfra denne var de sikker på, at de vil finne store mengder olje under den vestlige grensen av denne stammens gamle territorium.

Selskapet endte opp med å tape millioner av dollar. Men nå, bare 15 år senere, har Israel oppdaget enorme naturgassfelt bare 50 miles vest for Atlit i dypet av Middelhavet. Noe tyder på, at disse Kristne drømmere ikke var helt på bærtur ved å tro, at Gud ville velsigne Israel med betydelige mengder fossilt brensel.

Trettifem milliarder kubikk gass, som er verdt mer enn 3.000 milliarder Norske kroner, har blitt funnet i Israels økonomiske havområde, og med Leviathan-feltet som det desidert største resserven. For å gi et slags referansepunkt er Israels nasjonale utgifter for 2013 på 6.000 milliard Norske kroner.

Viktigere enn å overgå det nasjonale budsjettet er det faktum, at dette er første gang i historien, at Israel har muligheten til å bli energi-uavhengig, til og med bli en stor aktør av gasseksport.

Teoretisk sett har disse naturgassreserver potensial til å forvandle Israels økonomi. Faktisk mener eksperter, at denne gassen alene kan barbere 25 prosent av Israels årlige statsbudsjett de neste 25 årene.

Funn av slike episke proporsjoner bør lokke fram stor spenning. I stedet ligger det under for en politisk unnvikelse og vanskelige økonomiske interesser.

Helt siden Leviathan ble oppdaget, har både Tyrkia og Libanon utfordret Israels rett til reservene. Trusler, som kommer fra begge land, har tvunget Israel til å bruke mer enn 8,4 milliarder for å sikre sine krav. Det er en diplomatisk spenning, som kan være grunnen til, den Israelske regjeringen har dempet sin begeistring over funnet.

Jerusalem har vært motvillige til offentlig å diskutere dette off-shore gassfeltet. Selv som de involverte selskapene ønsker å spa til seg så mye av overskuddet, som mulig, er det faktum, at Israel allerede nyter godt av denne nye oppdagelsen.

Siden 2010 har Israels store elektriske anlegg blitt håndtert utelukkende av skitten kullimport, men har nå startet overgang til naturgass. Innen 2040 er det anslått, at 70 prosent av Israels elektrisitet vil være gass-generert.

I tillegg til denne økonomiske og miljømessige fordelene vil Israelsk gass forberede den Jødiske staten fra å være energiavhengig til å bli en energileverandør. Israel har allerede signert en kontrakt verdt 96,7 milliard Norske kroner med nabolandet Jordan og andre land i regionen. Det vil også senere trolig føre til flere kunder fra utlandet i nær fremtid.

Håndteringen av disse viktige nasjonale ressursene følges med stor interesse for mange Israelere. Mange føler, at beskatning på overskudd er utilstrekkelig, og mange håper, at det meste av gassinntektene vil bli brukt til gode for Israelske innbyggere, som sliter økonomisk.

Hvis det håndteres riktig, kan denne gassen vise seg å være en velsignelse fra himmelen.