Om Gud kan man si nesten hva som helst, men ikke om Allah.

Fra Spikerscorner.no/
30. december 2014.

«Det ikke å ha noen mening, er også å velge, for hvis man selv ikke har noen mening, gir man andres meninger større spillerom», mente den Danske filosofen og forfatteren Søren Kirkegaard (1813-1855).

Året med feiring av Grunnloven går mot slutten. En av dens viktigste pilarer, som alt annet hviler på, er ytringsfriheten. Den trues i urovekkende grad.

For et par måneder siden la Fritt Ord fram rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge». Den viser, at flertallet av Nordmenn ikke er spesielt opptatt av, at vi skal få si eller kritisere det. vi vil, eller ytre våre meninger.

Vi legger også bånd på oss. «Begrensing» heter det i rapporten. Omtrent halvparten av befolkningen sier ikke det, de egentlig mener i spørgsmål, som er viktige for dem selv. Verken hjemme, rundt lunsjbordet på arbeidsplassen, på nett eller i sosiale medier. De frykter å bli oppfattet som mobbere eller rasister.