"Den gyldne tidsalder" av Thoralf Gilbrant - video.