"Fariseisme og Kristendom" av Bibelskolelærer Øivind Andersen - video.