“Obamas hat mot Israel vil bringe en forbannelse over Amerika.”

Fra Sokelys.com/
20. maj 2015.

Obama administrasjonen hjelper i følge rapporter til med å få formulert et forslag til FN's sikkerhetsråd for å få proklamert en selvstendig Palestinsk stat.

I følge offentliggjorte rapporter gjengitt i World Net Daily har ledende Amerikanske tjenestemenn møtt Franske representanter i Paris for å tegne et kart over grensene for den nye Palestinske staten og sette en dato for, når når denne skal være opprettet.

Med Amerikansk godkjennelse vil et slikt forslag ventelig få flertall, og Israel vil kunne møte sanksjoner fra sikkerhetsrådet, dersom de ikke etterkommer.

“President Barack Obama må hate Amerika, fordi hans fiendtlighet mot Israel vil bringe en forbannelse over vårt land,” sier Mat Staver, som er grunnlegger og leder for Liberty Counsel. Ingen nasjon, som har gått i mot Israel eller tatt land fra Jødene har gjort dette ustraffet.

"Babylon, Persia, Roma og Nazi-Tyskland er alle gått under, mens Israel og det Jødiske folket består", påpeker Mat Staver.

"President Obama leker med ilden og drar hver eneste Amerikaner med seg ned i helvetes dyp,” sier Mat Staver og fortsetter: ”Jeg er skamfull over, at en sittende President vil ta parti med de. som hater Israel. Denne gjerning av opprør fra Obama er barnslig og farlig, og Presidentens døds-ønsker deles ikke av det Amerikanske folket."

Liberty Counsel er en internasjonal organisasjon, som jobber for å fremme religiøs frihet, livets ukrenkelighet og familien og har holdt på siden 1989.

Mathew D. “Mat” Staver er en tidligere Sjuende dags Adventist Pastor og Jurist og har engasjert seg i saker, som angår religiøs tro, kampen for livets ukrenkelighet og er en helhjertet venn av Israel og det Jødiske folk.