Palæstinensisk debat afslører, hvad Kristne kan vente i en Palæstinensisk stat.

Fra Ordetogisrael.dk/
19. februar 2014.

Palæstinensiske identitetskort udstedt efter den 11. februar skal ikke længere indeholde oplysninger om personens religion. Det fremgår af nye retningslinjer, der er udsendt af Det Palæstinensiske Selvstyres Præsident Mahmoud Abbas.

Den nye regel har imidlertid fremkaldt en voldsom kritik fra Hamas og andre Islamistiske organisationer.

Selvstyrets Indenrigsministerium begrunder beslutningen med, at Selvstyrets »Basic Law« forbyder diskrimination på basis af religion og afstamning. Fjernelsen af rubrikken er et skridt i retning af at undgå religiøs diskrimination.

Den forklaring bliver ikke købt af Hamas og andre Islamister, der i disse dage raser mod beslutningen i medier og på internetsider.

Nogle af modstanderne mener, at beslutningen på en eller anden måde skal hænge sammen med den Amerikanske Udenrigsminister John Kerry's ’rammeaftale’ for en fredsslutning med Israel. Måske skal den gøre det muligt at lade Jødiske bosættere blive boende i en fremtidig Palæstinensisk stat. Måske skal den bane vejen for, at Abbas kan anerkende Israel som en Jødisk stat.

Det er svært at forstå logikken i disse Hamas-argumenter mod beslutningen. Hvis der overhovedet er en sammenhæng med Kerry's fredsforhandlinger, er virkeligheden snarere den modsatte: Ved at nedtone Det Palæstinensiske Selvstyres Islamiske præg håber Abbas bedre at kunne fastholde modstanden mod at anerkende Israel som en Jødisk stat.

Vreden over fjernelsen af religions-rubrikken skyldes snarere noget helt andet, nemlig ønsket om, at et fremtidigt Palæstina skal være styret af Sharia.

Den anerkendte Arabiske journalist Khaled Abu Toameh rapporterer, at Yunis al-Astal fra Hamas i Gaza åbent har forklaret, at en skelnen på identitetskortet gør det muligt for Muslimer at forholde sig til andre religiøse grupper i overensstemmelse med Sharia. Ifølge al-Astal strider Abbas’ beslutning om at fjerne religions-rubrikken derfor mod islam.

Abu Toameh forklarer, at al-Astals udtalelse i realiteten er et krav om, at Jøder og Kristne i en Sharia-styret Palæstinensisk stat kan behandles anderledes end statens Muslimske borgere. Det kan for eksempel ske i form af den særlige Jizya-skat, som ikke-Muslimer kan pålægges ifølge Sharia.

Khaled Abu Toameh konkluderer, at hele debatten viser, hvad der kan vente Kristne og Jøder i en kommende Palæstinensisk stat, hvis den bliver overtaget af Hamas og lignende organisationer, der ikke blot kæmper for en national Palæstinensisk stat, men for en Sharia-styret Palæstinensisk stat.

De, der tror, at Kristne og Jøder ville få ligeret i en sådan stat, lever i en illusion, skriver han.

»Ikke-Muslimer vil kun kunne blive ligeværdige borgere i en Islamisk stat, hvis de konverterer til Islam,« konkluderer den Arabiske journalist, der selv er Muslim, med direkte henvisning til en kommende Palæstinensisk stat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovenstående gælder nok alle Kristne og Jøder i hele Verden.