Vesten og Hamas er fantastiske venner.

Fra D-intl.com/
19. august 2014.
Av Zvi Mazel

Västvärlden verkar inställd på att ta ut sina frustrationer på Israel. medan ett Jihadistiskt Islamiskt Kalifat stärker sitt grepp om Mellanöstern. De enda två länder, som kan stoppa radikal Islam, är Israel och Egypten.

Arabländerna håller på att gå under allteftersom ett Jihadistiskt Islamiskt Kalifat stärker sitt grepp om Mellanösterns hjärta. Och Västvärlden verkar inställd på att ta ut sina frustrationer på Israel, som försvarar sig mot Hamas, en annan radikal Islamistisk grupp. Egypten känner också av det.

Ändå är det bara några år sedan, Kairo ledde de pragmatiska Arabstaterna, med stöd av USA, i kampen mot de extremistiska Shiiterna under Irans ledarskap. Men detta var, innan Washington kastade den Egyptiske ledaren Hosni Mubarak överbord och inledde samtal med Teheran om Irans kärnprogram – ett drag, som Saudiarabien ser som förräderi.

I dag försöker Egypten medla fred mellan Israel och Hamas; President Abdel Fattah al-Sisi bad sina allierade om hjälp och internationellt stöd. Först åkte han till den Saudiske kungen Abdullah i Jedda, sedan till den Ryske Presidenten Vladimir Putin i Sotji.

Han åkte dock inte till Washington, som fortfarande inte har accepterat Muslimska Brödraskapets fall eller den nya regimen. Faktum är, att dialogen mellan Egypten och USA är spänd och ansträngd.

Utrikesminister John Kerrys försök att främja den Turkisk-Qatariska planen för vapenvila i Gaza (i enlighet med Hamas krav) retade Kairo, som har dragit ner sina diplomatiska beskickningar i båda länderna just på grund av deras stöd åt Brödraskapet.

Faktum är också, att USA i dag inte har några allierade i Mellanöstern, eftersom de har övergett eller förolämpat vartenda Arabiskt land i regionen. Men hade USA öppet stöttat Israel och Egypten, hade det skickat en tydlig signal till Hamas om att organisationens aggression inte tolereras. Utan detta budskap känner sig Hamas rättfärdigat.

Varför skulle Hamas nöja sig med ett erbjudande och acceptera vapenvila, när de känner, att de har alla trumf på hand? Hamas bryt sig inte om förlusten av mänskliga liv eller den förödelse, de skapat för sin egen civilbefolkning – det är ju Israel, som får skulden och blir alltmer isolerat.

Hamas har råd att vänta. Det finns inget stöd för Israel i FN eller EU, vilka borde ha varit de naturliga allierade för den Judiska staten i dess kamp mot terror. Hamas kan bara glädjas, när de ser hur Storbritannien deklarerar, att om striderna skulle upptas på nytt kommer de att utlysa ett vapenembargo mot Israel – utan att ta hänsyn till, vilken sida som startar stridigheterna.

Hamas hade nog aldrig kunnat drömma om denna fantastiska internationella succé – att Väst överger Israel och låter Antisemitismen flöda. Hamas är en radikal Islamisk rörelse, som grundades av Shejk Ahmed Yassin, en medlem ur Muslimska Brödraskapet, med det uttryckliga syftet att förgöra Israel och etablera en Islamisk stat på ruinerna av den Judiska – som kommer att fortsätta kriga, tills de har återskapat ett Kalifat i hela Mellanöstern.

Att bekämpa Judarna och Israel är en av Brödraskapets grundläggande principer, något som väckt Islams slumrande fiendskap mot det Judiska folket till liv och förvandlat det till en smittsam ideologi. Det manifesterade sig genom hets och pogromer mot Judarna före Andra Världskriget och fick frivilliga att komma för att kriga mot Israel 1948.

Olyckligtvis har Västvärlden fortfarande inte insett, att Hamas i dag använder det Palestinska problemet och sprutar ut sig fejkade nationalistiska slagord för att främja sina egna syften. Det har fungerat tillräckligt bra, och många Palestinier röstade på rörelsen i valet 2005.

Ändå talar inte Hamas om att skapa en självständig Palestinsk stat – vilket skulle vara ett indirekt erkännande av Israel. I stället upprepar de budskapet om, att de bekämpar en ”ockupation”, vilket omfattar Tel Aviv och hela Israel.

Till yttermera visso tvekade de inte att göra sig av med Fatah-representanterna i Gaza efter valet. Hundratals knuffades mot sin död från höga byggnader, medan terroristerna sköt flera hundra till i knäna för att göra dem handikappade för livet. Ingen har lyssnat på offrens familjer, som protesterat och krävt kompensation, och ingen Västerländsk humanitär organisation har stått upp till deras försvar.

Egypten är den sista skyddsvallen i den Arabiska världen mot den barbariska Islamiska Stat, som nu tar form. Irak och Syrien fungerar inte längre och kan inte ge skydd eller service åt sina medborgare, och deras arméer är i oordning. Det verkar inte som om, de kan hålla ut särskilt mycket längre mot det nya Kalifatet – om de inte får hjälp utifrån.

Endast Egypten finns kvar och dess allierade, Saudiarabien och Gulf-staterna – trots att de är starka motståndare till Brödraskapet – har inte den militära kapaciteten att stoppa Kalifatet. Det, de kan göra, det de gör, är att ställa sina betydande resurser till Kairos förfogande för att få fart på landets ekonomi och låta dem köpa vapen.

Faktiskt har Saudiarabien lagt upp 3 miljarder dollar för den vapenaffär mellan Kairo och Moskva, som sträcker sig över flera år – antagligen var det just den frågan, som diskuterades i Sotji. Samtidigt jobbar Egypten på sitt samarbete med Ryssland, vilket inkluderar utvecklingen av ett kärnenergiprogram.

Det är ingen hemlighet, att Sisis viktigaste utmaning är att få Egyptens ekonomi i balans igen. Men för att få landet på banan igen måste terrorhotet elimineras. Hotet kommer ursprungligen från området kring Gaza och Sinaihalvön, men på sistone har radikala Islamister kretsat kring Egyptens gräns mot Libyen.

En attack mot en gränspostering dödade 23 soldater, och man har dragit ner elstolpar för att störa tillgången på elektricitet. Egypten har skickat fler trupper till området och förbereder sig på fler attacker.

Ingen i Väst reagerar. Israel och Egypten är de enda två länder i Mellanöstern, som kan stoppa radikal Islam, ändå har Europa fullt upp med att fördöma Israel och vägra ge landet stöd i internationella forum, samtidigt som de tillåter våldsamma protester mot den Judiska staten övergå i attacker mot Judar i sina egna länder.

USA för sin del fortsätter att skära ner sitt militära stöd till Egypten, samtidigt som de för dialog med landets fiender.

Zvi Mazel är knuten till "The Jerusalem Center for Public Affairs", och före detta Israelisk ambassadör i Rumänien, Egypten och Sverige.