Reinhard Bonnke’s budskap til Amerikanske tenåringer: “Amerika vil bli frelst”, men er det Guds ord de hører?

Fra Sokelys.com/
3. januar 2015.

Den Tyske Evangelisten, Reinhard Bonnke, skal angivelig ha ledet 76 millioner mennesker til tro i løpet av sine 60 år som forkynner. Evangelisten skal ha hatt over en million mennesker i et enkeltmøte, hvor han proklamerte til 20.000 unge under en konferanse i Kansas City, at “Amerika vil ble frelst”, men er dette budskapet sant og stemmer det med Bibelen?

De fremmøtte hadde betalt 57 dollar hver i gebyr for å høre den Tyske Evangelisten. De, som eventuelt ikke kunne hoste opp de 57 dollarene, som tilsvarer ca. 440 Norske kroner slapp dermed unna og bli proppet ørene fulle av tradisjonell lykkereligion, som lover mye for mye på vegne av Gud.

Den omstridte Tyske forkynneren har en forholdsvis stor oppslutning i deler av Afrika på grunn av sin vektlegging av tegn, undre og helbredelser. Som en Voodoo-prest, som legger forbannelser over sine fiender, opptrer Boonke som en karismatisk superstjerne, som hylles av massene - mens stadig flere og flere stiller spørsmål ved hans mirakler.

Reinhard Boonke, Evangelist, karismatisk superstjerne og helbreder hylles stort av den karismatiske bevegelsen både i Vesten og Afrika. Hans korstog samler hundretusener av mennesker, og i likhet med sin “broder i ånden”, Benny Hinn, samles det inn enorme summer til hans tjeneste, mens løftene om helbredelse, frelse og gode dager sitter løst hos disse stortalende formidler av sin utgave av det Kristne budskapet.

I møtet med Reinhard Boonke's og Benny Hinn`s forkynnelse blir både sykdom og eventuelle fiender møtt med en forbannelse, som angivelig skal stoppe deres kritikk av disse selvutnevne og økonomisk velstående Guds tjenere, men bak fasadene av det, som blir vist på “God TV og Gospel Channel”, som ofte sender opptak av tilsynelatende mirakler og helbredelser for å lokke TV seerne til å gi bidrag til deres respektive “ministries”, finnes det en råtten og hjerteskjærende bakside, som seerne på God TV eller Gospel Channel aldri får se.

Både Boonke's og Benny Hinn`s religiøse virksomhet har en bakside, som avslører nød, falskhet, knuste håp og drømmer til alle de, som ikke besto Benny Hinn og Reinhart Boonkes test, og som kanskje merket for livet vil måtte leve med vissheten om, at Gud ikke ville hjelpe dem.

At de var barnet, Gud glemte, når disse åndelige supermenn feide over landsbyen eller konferansesenteret, der Benny Hinn presenterer sitt “This Is Your Day” budskap.

“Det ble liksom aldri min dag,” sier skuffede troende etter Benny Hinns møter. Se den hjerteskjærende dokumentaren “A Question of Miracles”, og se hele videoen og la deg aldri forføre av slik forkynnelse.

Rabbi Harold S. Kushner i videoen: “Jeg håper, det er en spesiell plass i helvete for mennesker, som forsøker å berike seg selv på andres lidelser”

https://www.youtube.com/watch?v=JJfaaPdP0kI