"Grunnprinsipper i Gud's rike" av Thoralf Gilbrant - video.