FN medansvarlig for krigsforbrytelser.

Fra Frie-ytringer.com/
23. august 2014.

UNRWA er FN's organisasjon for hjelp til Palestinske flyktninger. De driver flere skoler og helseklinikker på Gazastripen. Under den pågående Gazakrigen er det oppdaget, at det har vært lagret raketter i organisasjonens skoler, raketter er avfyrt fra organisasjonens eiendommer, og en terrortunnel var gravd fra en av organisasjonens helseklinikker.

Det er også avdekket, at mange av UNRWA's lærere og ansatte er medlemmer av Hamas, og at de lærer opp elevene i hat og Jihad mot Israel.

Nå krever flere USA-senatorer, at FN-organisasjonen granskes for det, som kan være alvorlige krigsforbrytelser, å tillate terrorister å skjule seg bak sivile, og for bruken av Hamas-terrorister i undervisningen av skolebarna.

" The Center for Near East Policy Research" har nettopp publisert en up-to-date rapport om FN's hjelpeorganisasjon i Gaza, og mener, at tiden er inne for å fortelle det, som det er.

«Gjennom årene har UNRWA blitt et praktisk verktøy for terrororganisasjoner, ledet av Hamas, som dominerer UNRWA Workers Union, og dens menn (sammen med lærere fra Islamsk Jihad og andre grupper) er de, som utdanner generasjoner av etterkommere av Palestinske flyktninger om verdiene av Jihad mot Israel og alle vantro,” heter det i rapporten, som blir sitert av Israel Hayom.

Rapportens to forfattere er David Bedein, leder for "Center for Near East Policy Research", og oberstløytnant (res.) Jonathan D. Halevi, tidligere medlem av den Israelske hærens etterretningsdirektorat og en tidligere diplomatisk rådgiver i det Israelske Utenriksdepartementet, og nå en senior stipendiat ved "Jerusalem Center for Public Affairs". Deres rapport er hovedsakelig basert på Palestinske kilder og på den Israelske hæren kilder om rakettangrep.

Den 17. juli offentliggjorde UNRWA-tjenestemenn, at de hadde funnet 20 raketter i en tom skolebygning i Gaza. Tjenestemennene sa ikke, hvor på skolen rakettene hadde blitt funnet eller navnet på de personene innen de Palestinske myndighetene på Gaza, som rakettene ble overlevert til.

Men de sendte ut en uttalelse med denne teksten: ”UNRWA fordømmer sterkt og utvetydig gruppen eller grupper ansvarlig for dette flagrante bruddet på ukrenkeligheten til våre lokaler under internasjonal lov. Palestinske sivile i Gaza er avhengige av UNRWA's humanitær hjelp og husly til alle tider, og spesielt under eskaleringer av vold må integriteten til FN-installasjoner respekteres”.

UNRWA utstedt to lignende uttalelser 22. juli og 30 juli, skriver Israel Hayom.

Samtidig ble raketter avfyrt fra steder i nærheten av UNRWA's institusjoner eller fra inni dem fra bæreraketter, som ble plassert nær UNRWA's ly i Beit Hanoun og nær en av deres skoler i Gaza. Den Israelske hæren, IDF, har også dokumentert tilstedeværelsen av en rakettkaster nær Al Mashtal Hotel i Shati flyktningleiren, selv om FN-flagget på en nærliggende bygning kunne sees tydelig.

Ifølge den Israelske hærens statistikk ble 30 raketter totalt skutt opp fra UNRWA-lokaliteter eller steder, som grenser til dem.

30. juli oppdaget Israelske soldater en terrortunnel, som var gravd i en av UNRWA's medisinsk klinikker i Al Farahin delen i østlige Khan Yunis. Under en inspeksjon av området detonerte Hamas 12 sprenglegemer, som hadde vært innebygd i klinikkens vegger og drepte tre soldater. Det er vanskelig å forestille seg, at det har vært mulig å bygge en tunnel under klinikken, uten at ansatte i UNRWA var klar over det.

Inne i en annen terrortunnel som var gravd fra et privat hjem i Gaza, oppdaget soldatene UNRWA-utstyr, som var brukt til å grave tunnelen, sammen med melsekker med UNRWA's logo. Sekkene ble brukt for å skjule sand, som var blitt fjernet fra tunnelen under utgravningen, skriver Israel Hayom.

I følge rapporten fra "Center for Near East Policy Research" har Hamas hatt kontroll over UNRWA's arbeiderforbundet i mange år. Hamas-medlemmet Suhail al-Hindi, vant det siste fagforeningsvalget, som fant sted i september 2012.

Valgdeltakelsen blant UNRWA's ansatte var 11.500, hvorav de fleste stemte for al-Hindi og hans liste, som er tilknyttet Hamas. I rapporten siteres navn på aktive terrorister ansatt i undervisningsstillinger i UNRWA's skoler. En av dem – al-Hindi – som har vært leder for UNRWA's lærerorganisasjon, er kjent for å oppfordre til selvmordsangrep og har kommet med flere uttalelser av typen «veien til Palestina passerer gjennom martyrenes blod” og ”studentmartyrer former historien med sine detonerte kroppsdeler”.

I følge rapporten skal al-Hindi ha «en enorm innvirkning på UNRWA's utdanningssystem og innholdet undervist i det.» To andre UNRWA-arbeidere, som Israel har eliminert i de senere år, er Zuheir al-Qaisi og Said Siam. Al-Qaisi jobbet i mange år som en matematikklærer i UNRWA's skoler mens han tjenestegjorde som senior-offiser i Folkets Motstandskomiteer. Den Israelske hæren drepte ham i mars 2012.

Said Siam, en tidligere Innenriksminister i Hamas-regjeringen, som hadde ansvaret for de militære styrkene på Gazastripen, underviste i UNRWA's skoler i 23 år. Han ble drept i et angrep av den Israelske hæren i 2009.

Det foreligger flere undersøkelser av innholdet, som elevene lærer i FN-skolene på Gazastripen, i tillegg til rapporten fra "Center for Near East Policy Research", skriver Israel Hayom, og viser blant annet til en studie av 150 lærebøker foretatt av professor Annon Groiss, bøker, som er brukt fra første til tiende klasse i grunnskolen, og som er utgitt av de Palestinske selvstyremyndighetene.

Groiss, som har en doktorgrad i Islamske studier fra Princeton University, fant, at disse bøkene lærer «returrett» av Palestinske flyktninger og deres etterkommere til det, som i dag er staten Israel, og oppmuntret til voldelig kamp mot Israel.

Noen av lærebøkene inneholder poesi, som understreker flyktningenes retur og nevner begrepet «Jihad» i denne sammenhengen ved å lovprise martyrdom som en edel død, som bør tilstrebes. Disse lærebøkene inneholder også uttrykk for hat mot Jøder og Israel, falsk informasjon, som fornekter Jødisk og Israelsk tilstedeværelse i Israel, skildrer de Jødiske hellige steder som Islamske hellige steder, som ble stjålet fra Muslimer, og ignorerer Israels nærvær nesten helt.

"The Center for Near East Policy Research" konkluderer med, at lærebøkene, som FN-organisasjonen benytter ved sine skoler i Gaza, er ”et drivhus for hat”. Rapportenes funn blir delvis bekreftet og innrømmet av UNRWA's tidligere juridiske rådgiver, James G. Lindsay, i en studie, han skrev for "Washington Institute for Near East Policy", skriver Israel Hayom.

Han innrømmer i denne rapporten, at UNRWA ikke foretok noen undersøkelser rundt de ansatte lærernes mulige tilknytninger til ulike terroristorganisasjoner. Han bekrefter også, at kartene, som brukes i de Palestinske lærebøkene, som FN-organisasjonen bruker i sin undervisning, ikke inneholder Israel som en nasjon.

Tre medlemmer av den Amerikanske senatets utenrikskomite har nå med bakgrunn i rapporten fra "The Center for Near East Policy Research" bedt om, at det blir etablert en uavhengig komité for å undersøke Hamas' mulig engasjement i UNRWA.