Nu må vi vågne op, og holde op med at give Israel skylden.

Fra Ordetogisrael.no/
23. august 2014.

«Slutt med å skylde på Israel og våkne opp! Det Islamske svarte flagg er den virkelige trusselen mot verden idag,» sier CBS/Daily Express i Storbritannia.

Altfor få mennesker synes å innrømme, hva det betyr. De tror, at den ekstreme Muslimske trusselen bare gjelder Israel og det Jødiske folk. Men slik er det ikke! Det handler virkelig om oss alle.

Den Israelske avgjørelsen om å svare på rakettangrepene inn over Israel er vel noe, enhver ansvarlig regjering ville gjøre for å forsvare sine innbyggere. Den Israelske regjeringen har en selvfølgelig rett, som enhver annen regjering, å forsvare seg og stoppe angep på landet.

Men i de siste ukene har det blitt vanlig, at store deler av Verden forventer et annet svar fra Israel. De kritiserer, at Israel kjemper for sine innbyggeres trygghet, sikkerhet og overlevelse. Mener Verden virkelig, at de bare skal bøye seg for Islamske ekstremister og terroristers vold?

Mange stater forventer, at Israel skal oppføre seg anderledes enn resten av Verden, når de blir angrepet av ekstrem terror og vold og krig. For vi vet jo, at terrorbevegelser som bl.a. IS, Hamas, Muslimsk Brorskap, Al Qaida, Hizbollah, Boko Haram og flere har ambisjon om å underlegges seg hele Verden. Det er de, som tror, at Israel er årsaken til Verdens problemer, eller at Israels forsvar mot Islamsk ekstremisme bare øker Islamsk ekstremisme.

Slike påstander er meget langt fra sannheten. Ekstremismen innen de forannevnte ekstreme organisasjoner er deres ideologi og total utslettelse av staten Israel er deres første steg mot Verdensherredømme. IS har offentlig gått ut med, at når Irak og Syria er overvunnet, er den Jødiske stat deres neste mål.

Videoen av den tilsynelatende halshuggingen av den Amerikanske journalisten, James Foley, av en IS-morder med en Britisk aksent, har sjokkert en hel verden. Muslimsk stat - IS - er den absolutt grusomste terrorbevegelse, Verden inntil idag har opplevet.

Hva er det, som ligger bak dette forferdelige Hamasdrevne raseri mot Israel, og deres leders uttalelser om, at den Jødiske stat skal utryddes fra jordens overflate? Jo, det er det svarte flagget Jihad, som brukes i Samarie, Judea, Irak, Syria og i Londons gater.

Det sorte Jihadflagget er tegnet på, at Muslimsk ekstremisme og terrorisme er en hellig krig for å vinne Verdensherredømme. Israel er den største hindring for dette.

«Muslimsk Stats - IS - svarte flagg brukes aktivt i Syria og Irak idag,» sier det britiske telegrambyrå Reuters. Det må nå være en plikt for alle anstendige mennesker - inkludert anstendige Muslimer - å slå ned på disse Barbarene og gjøre det klart for dem, at de ikke skal nå sin hensikt med å vinne Verden.

Vi bør sende ut en ny melding om, at disse ekstremister ikke skal få sitt ønske oppfylt om å vinne over Israel, og at de ikke skal få lov til å heve sitt sorte Jihadflagg i Roma, Washington samt Downing Street and Buckingham Palace i London.

La oss gjøre det klinkende klart: Israel er ikke årsak til Verdens problemer, de har bare gått i spissen for å stanse dem.