Glick til Obama: – du skremmer ikke oss.

Fra Sma-norge.no/
6. marts 2014.

De såkalte “fredssamtalene” mellom Israel og Palestina-Arabernes selvstyremyndigheter og meklingsarbeidet rundt ligner mer og mer på en farse. Det er for det første noe grunnleggende galt, når meklerne later til å tro, at fred kan tvinges på to parter. Dernest er det feil – og lite klokt om man vil mekle – å legge hovedansvaret på en av partene, – og gjett hvem andre enn Israel, som blir utpekt, tatt i betraktning de faktiske forhold, som SMA har skrevet om ved mange anledninger.

Caroline Glick, fast spaltist i Jerusalem Post og forfatter av boken som snart lanseres: “The Israeli Solution: A One-State Plan for Peace in the Middle East”, reagerte øyeblikkelig søndag ettermiddag på et utspill fra USAs president Barack Obama.

Den Amerikanske Presidenten antydet, at han ville advare Israels President Benjamin Netanyahu på mandag om at tiden arbeider i Israels disfavør, når det gjelder å få til en fredsavtale med Palestinerne.

Glick sa: “Jeg tror Obama trenger å se i øynene, at han ikke skremmer oss.”

Obama kom med kommentaren sin i et intervju med Jeffrey Goldberg sist torsdag. Intervjuet ble sendt søndag ettermiddag. Han advarte om, at “tiden renner ut for en fredsavtale, som både Israelerne og Palestinerne kan akseptere — delvis på grunn av endringer i demografien.”

Han ga uttrykk for, at Israel er på vei mot “noe, som betyr en permanent okkupasjon av Vestbredden,” og med det internasjonalt press og isolasjon.

Vestbredden er en del av det suverene territoriet, som ble tildelt det Jødiske folk av det internasjonale samfunn så langt tilbake som 1922.

“Når han snakker om permanent okkupasjon, snakker vi om permanent frigjøring. Vi “okkuperer” ikke Jordans vestbredd. Disse områdene er en del av det suverene territoriet, som ble tildelt det Jødiske folk av det internasjonale samfunn så langt tilbake som 1922. De har aldri blitt lovet til noen andre på juridisk gyldig vis.

Mer enn tre firedeler av Jødene i Israel tror på permanent innlemmelse av hele eller deler av Vestbredden i Israel. Vi vet, at fredsplanen basert på to stater er en løgn; vi vet, at PLO ønsker å ødelegge Israel mer, enn det ønsker en Palestinsk stat. Og vi vet, at vi ikke vil miste vår Jødiske majoritet, dersom vi innlemmer Vestbredden i Israel.

Når han sier, “pass dere”, sier vi, “kom igjen da! Du skremmer ikke oss.”"

Hun påpekte, at til og med USAs statistiske organer privat innrømmer, at de demografiske data, Obama bruker for å skremme Israel med, er blåst opp, og at demografien tvert imot arbeider for Israels fordel, ikke for Palestinernes, ettersom veksten for Palestinernes del har avtatt.